[HỌC PHÍ] CÁC KHÓA TẠO MẪU TÓC CHUYÊN NGHIỆP


 TRIỆU học gì?

a. Lớp sấy kiểu nghệ thuật

 TRIỆU học gì?

a. Lớp gội dưỡng sinh + sấy kiểu nghệ thuật

b. Lớp nhuộm tóc căn bản

c. Lớp uốn tóc căn bản

 TRIỆU học gì?

a. Lớp cắt tóc nam căn bản Basic Barber

b. Lớp nhuộm tóc chuyên nghiệp

c. Lớp uốn tóc chuyên nghiệp

d. Lớp bới tóc chuyên nghiệp


 TRIỆU học gì?

a. Lớp cắt tóc nữ căn bản Basic Hairdresser

b. Lớp trang điểm chuyên nghiệp

 TRIỆU học gì?

a. Lớp cắt tóc nam Âu Mỹ toàn diện West Barber


 TRIỆU học gì?


a. Lớp hóa chất uốn nhuộm phục hồi tóc toàn diện


 TRIỆU học gì?

a. Lớp cắt tóc nữ toàn diện World Hairdresser

b. Lớp trang điểm + bới tóc toàn diện Makeup Artist


  TRIỆU học gì?

a. Lớp tạo mẫu tóc nam quốc tế World Barber

b. Lớp tạo mẫu tóc nữ căn bản Women's Hair Basic Stylist


  TRIỆU học gì?

a. Lớp tạo mẫu tóc nam nữ căn bản Unisex's Hair Basic Stylist

b. Lớp tạo mẫu tóc nữ chuyên sâu Women's Hair Professional Hair Stylist 
( lớp bổ túc kiến thức nâng cao dành cho thợ làm tóc nữ đã có kinh nghiệm )


 TRIỆU học gì?

a. Lớp tạo mẫu tóc nam nữ chuyên sâu Unisex's Hair Professional Hair Stylist 
lớp bổ túc kiến thức nâng cao dành cho thợ làm tóc nam nữ đã có kinh nghiệm )

b. Lớp tạo mẫu tóc nam nữ căn bản siêu tốc 
(dành cho người có nhu cầu gấp rút thời gian)

c. Lớp vừa học vừa làm 
( hợp đồng đào tạo 2 năm ... dạy cho đến khi đạt trình độ đứng chính salon chuyên nghiệp )


 TRIỆU học gì?

a. Lớp chuyên gia tạo mẫu tóc nữ toàn diện Women's Hair Master


  TRIỆU học gì?

a. Lớp chuyên gia tạo mẫu tóc nam nữ toàn diện Unisex's Hair Master

  TRIỆU học gì?

a. Lớp chuyên gia tạo mẫu tóc nữ toàn diện siêu tốc Women's Hair Master 
(dành cho người có nhu cầu gấp rút thời gian)

 TRIỆU học gì?

a. Lớp chuyên gia tạo mẫu tóc nam nữ toàn diện siêu tốc Unisex's Hair Master 
(dành cho người có nhu cầu gấp rút thời gian)


 TRIỆU học gì?

a. Lớp đào tạo chuyên gia làm tóc trang điểm quốc tế từ A đến Z _ Master of Hair Style + Makeup
( học hết tất cả các khóa học tại Korigami )

 TRIỆU học gì?

a. Lớp đào tạo chuyên gia làm tóc trang điểm quốc tế từ A đến Z siêu tốc _ Master of Hair Style + Makeup 

(dành cho người có nhu cầu gấp rút thời gian)

Trang con (44): Xem Tất cả
Comments