[AB] KHÓA HỌC TẠO MẪU TÓC TOÀN DIỆN TỪ CƠ BẢN > NÂNG CAO

KHÓA [AB1] TẠO MẪU TÓC NỮ TOÀN DIỆN

Cấp chứng chỉ AB1 + giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp
Đối tượng nên học : chưa biết gì
Học phí : 20 triệu
Thời gian : 4~5 tháng
Lịch học : 2 ca sáng 9h-11h30 + ca chiều 14h-17h
Khuyến mãi : bộ dụng cụ học tập AB
Nội dung học : lý thuyết + thực hành manocanh + thực hành tóc thật
Kỹ năng đạt được : 
 • CẮT TÓC NỮ TOÀN DIỆN :
  • Luyện kéo và các kỹ năng bắt chải cắt tóc nữ

  • 12 bài cắt Toniandguy Classic Kinh Điển

   • One length : đồng nhất
   • Forward : bám đuổi về phía trước
   • Inversion : nghịch hướng
   • Square layer : tầng lớp vuông
   • Round layer : tầng lớp tròn
   • Graduated layer : phân chia tầng lớp
   • Classic bob : tóc bob cổ điển
   • Graduated bob : tóc bob phân cấp
   • Classic Graduation : phân cấp kinh điển
   • Transient length : giữ nguyên độ dài đa biến
   • Transient cut : cắt đa biến
   • Transient Graduation : đa biến phân chia cấp độ
  • 12 bài cắt Vidal Sassoon ABC
   • Line _ A : đường thẳng
   • Line _ AB : đường thẳng kết hợp phân chia cấp bậc
   • Line _ AC : đường thẳng kết hợp tầng lớp
   • Line _ ABC : đường thẳng kết hợp phân chia cấp bậc + tầng lớp
   • Graduation _ B : phân chia cấp bậc
   • Graduation _ BA : phân chia cấp bậc kết hợp đường thẳng
   • Graduation _ BC : phân chia cấp bậc kết hợp tầng lớp
   • Graduation _ BAC : phân chia cấp bậc kết hợp đường thẳng và tầng lớp
   • Layer _ C : tầng lớp
   • Layer _ CA : tầng lớp kết hợp đường thẳng
   • Layer _ CB : tầng lớp kết hợp phân chia cấp bậc
   • Layer _ CBA : tầng lớp kết hợp phân chia cấp bậc và đường thẳng
  • 2 bài cắt Tomboy Unisex 
   • Tóc tém tomboy unisex phong cách Hàn Quốc
   • Tóc tém tomboy unisex phong cách Nhật Bản
 • HÓA CHẤT TOÀN DIỆN:
  • Ép duỗi 
   • Thẳng
   • Cúp 
   • Phồng
  • Uốn
   • Lạnh
   • Nóng setting
   • Sóng nước
  • Nhuộm
   • Căn bản
    • Ngôi sao màu
    • Vòng tuần sắc
    • Oxy trợ nhuộm
    • Cấp độ sáng Levels
    • Màu Sắc Mix
    • Màu ghép
    • Bảng cửu chương về màu sắc
    • Kỹ thuật tra thuốc nhuộm
    • Kỹ thuật tẩy 
   • Chuyên sâu
    • Kỹ thuật nhuộm Foil highlight ( giấy bạc )
    • Bạch Kim / Khói bạc
    • Pastel
    • Neon
    • Ombre
    • Balayage
    • Pixel
    • Galaxy
    • Rainbow
 • CÁC MÔN PHỤ TÓC NỮ
  • Gội dưỡng sinh
  • Hấp dưỡng điều trị phục hồi tóc
  • Sấy nghệ thuật
  • Bới tạo kiểu nghệ thuật
 • GIAO TIẾP - QUẢN TRỊ - KINH DOANH
  • Kỹ năng giao tiếp lịch sự văn minh
  • Thái độ phục vụ khách hàng
  • Kỹ năng quản lý tài sản
  • Kỹ năng kinh doanh cửa hàng salon tóc qui mô nhỏ - trung - lớn

KHÓA [AB2] TẠO MẪU TÓC NAM + NỮ TOÀN DIỆN

Cấp chứng chỉ AB2 + giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp
Đối tượng nên học : chưa biết gì
Học phí : 22 triệu
Thời gian : 6 tháng
Lịch học : 2 ca sáng 9h-11h30 + ca chiều 14h-17h
Khuyến mãi : bộ dụng cụ học tập AB
Nội dung học : lý thuyết + thực hành manocanh + tóc thật
Kỹ năng đạt được : cắt tóc nữ toàn diện - ép duỗi xù - uốn nóng lạnh - setting - nhuộm 3D - gội - sấy - nối fiber ... từ cơ bản đến nâng cao

 • CẮT TÓC NAM TOÀN DIỆN :
  • Luyện kéo và các kỹ năng bắt chải cắt tóc nam
  • Chia khu vực / chia bậc
  • Kỹ thuật combover (cắt qua lược)
  • Luyện tông đơ Clippers và Trimmers
  • Luyện dao cạo
   • Cạo viền
   • Cạo râu / ria mép
   • Cạo mặt / lông mày
  • Kỹ thuật Fade
   • Low Fade
   • Mid Fade
   • High Fade
  • Kỹ thuật Blend
   • Tapper fade
   • Bald Fade
   • Drop Face
   • Skin Fade 
   • Razor Fade
  • Sơ đồ cắt tóc nam Barber
  • Nhóm thiết kế chân phương
  • Nhóm thiết kế đồng phục
  • Nhóm thiết kế Fingers
  • Nhóm thiết kế Undercut
  • Nhóm thiết kế Hawks
  • Nhóm thiết kế Military
  • Nhóm thiết kế Hair Tattoo
  • Sấy tạo kiểu tóc nam barber
  • Uốn tóc nam Unisex
  • Nhóm thiết kế tóc nam Hàn Quốc
  • Nhóm thiết kế tóc nam Nhật Bản
 • CẮT TÓC NỮ TOÀN DIỆN :
  • Luyện kéo và các kỹ năng bắt chải cắt tóc nữ

  • 12 bài cắt Toniandguy Classic Kinh Điển

   • One length : đồng nhất
   • Forward : bám đuổi về phía trước
   • Inversion : nghịch hướng
   • Square layer : tầng lớp vuông
   • Round layer : tầng lớp tròn
   • Graduated layer : phân chia tầng lớp
   • Classic bob : tóc bob cổ điển
   • Graduated bob : tóc bob phân cấp
   • Classic Graduation : phân cấp kinh điển
   • Transient length : giữ nguyên độ dài đa biến
   • Transient cut : cắt đa biến
   • Transient Graduation : đa biến phân chia cấp độ
  • 12 bài cắt Vidal Sassoon ABC
   • Line _ A : đường thẳng
   • Line _ AB : đường thẳng kết hợp phân chia cấp bậc
   • Line _ AC : đường thẳng kết hợp tầng lớp
   • Line _ ABC : đường thẳng kết hợp phân chia cấp bậc + tầng lớp
   • Graduation _ B : phân chia cấp bậc
   • Graduation _ BA : phân chia cấp bậc kết hợp đường thẳng
   • Graduation _ BC : phân chia cấp bậc kết hợp tầng lớp
   • Graduation _ BAC : phân chia cấp bậc kết hợp đường thẳng và tầng lớp
   • Layer _ C : tầng lớp
   • Layer _ CA : tầng lớp kết hợp đường thẳng
   • Layer _ CB : tầng lớp kết hợp phân chia cấp bậc
   • Layer _ CBA : tầng lớp kết hợp phân chia cấp bậc và đường thẳng
  • 2 bài cắt Tomboy Unisex 
   • Tóc tém tomboy unisex phong cách Hàn Quốc
   • Tóc tém tomboy unisex phong cách Nhật Bản
 • HÓA CHẤT TOÀN DIỆN:
  • Ép duỗi 
   • Thẳng
   • Cúp 
   • Phồng
  • Uốn
   • Lạnh
   • Nóng setting
   • Sóng nước
  • Nhuộm
   • Căn bản
    • Ngôi sao màu
    • Vòng tuần sắc
    • Oxy trợ nhuộm
    • Cấp độ sáng Levels
    • Màu Sắc Mix
    • Màu ghép
    • Bảng cửu chương về màu sắc
    • Kỹ thuật tra thuốc nhuộm
    • Kỹ thuật tẩy 
   • Chuyên sâu
    • Kỹ thuật nhuộm Foil highlight ( giấy bạc )
    • Bạch Kim / Khói bạc
    • Pastel
    • Neon
    • Ombre
    • Balayage
    • Pixel
    • Galaxy
    • Rainbow
 • CÁC MÔN PHỤ TÓC NỮ
  • Gội dưỡng sinh
  • Hấp dưỡng điều trị phục hồi tóc
  • Sấy nghệ thuật
  • Bới tạo kiểu nghệ thuật
 • GIAO TIẾP - QUẢN TRỊ - KINH DOANH
  • Kỹ năng giao tiếp lịch sự văn minh
  • Thái độ phục vụ khách hàng
  • Kỹ năng quản lý tài sản
  • Kỹ năng kinh doanh cửa hàng salon tóc qui mô nhỏ - trung - lớn


KHÓA AB1 : Chỉ tập trung vào các bài cắt tóc nữ toniandguy + Vidal Sassoon + tomboy
KHÓA AB2 : Ngoài các bài cắt tóc nữ còn có các bài học về cắt tóc nam Barber


Đối với các bạn mới học nghề cắt tóc thì việc tìm một cuốn tài liệu hoặc tranh ảnh để nghiên cứu các kỹ thuật cắt tóc vô cùng vất vả ... 

Bởi vì hầu hết các cuốn giáo trình dạy cắt tóc đều do người nước ngoài sáng tác ... rào cản ngôn ngữ và sự cách biệt về tư duy toán hình học khiến cho đa phần giới trẻ Việt rất e ngại khi mua về tự học ... 

Họ thường tìm đến những trung tâm dạy cắt tóc có hướng dẫn thực hành cắt 12 bài kinh điển Toniandguy ...

 Thông qua giáo viên giảng giải lý thuyết và hướng dẫn thực hành từng bước một trên manocanh sau đó cắt cho người mẫu thật , học viên có thể từ từ khám phá ra các nguyên tắc cắt tóc hình học cơ bản và dễ hiểu hơn rất nhiều so với việc tự mình vò nát óc ra mà vẫn không cắt đúng bài 

Toniandguy là tập đoàn đào tạo nghề tóc có qui mô khủng nhất và đạt được những thành tựu vĩ đại nhất trong lĩnh vực dạy cắt tóc ...

Đặc biệt là cuốn giáo trình dạy 12 bài cắt kinh điển của họ đến nay vẫn là cuốn sách vỡ lòng của biết bao thế hệ thợ cắt tóc khi mới chập chững bước vào nghề

Korigami xin trân trọng giới thiệu sơ đồ kỹ thuật cắt lần lượt 12 kiểu tóc nữ huyền thoại này với đọc giả ... Hy vọng có thể giúp các bạn học viên ở xa có đam mê về cắt tóc nhưng chưa biết nhiều về cắt tóc nữ cũng như chưa có điều kiện tham gia học nghề tại các trung tâm có được tài liệu tham khảo bước đầu nhé ...

💙💙💙

// SQUARE LAYER _ ĐỒNG NHẤT //

[TONIANDGUY] SƠ ĐỒ DẠY 12 BÀI CẮT TÓC NỮ CLASSIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

[TONIANDGUY] SƠ ĐỒ DẠY 12 BÀI CẮT TÓC NỮ CLASSIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


// FORWARD _ BÁM ĐUỔI PHÍA TRƯỚC //

[TONIANDGUY] SƠ ĐỒ DẠY 12 BÀI CẮT TÓC NỮ CLASSIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

[TONIANDGUY] SƠ ĐỒ DẠY 12 BÀI CẮT TÓC NỮ CLASSIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


// NATURAL INVERSION _ NGHỊCH HƯỚNG TỰ NHIÊN //

[TONIANDGUY] SƠ ĐỒ DẠY 12 BÀI CẮT TÓC NỮ CLASSIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

[TONIANDGUY] SƠ ĐỒ DẠY 12 BÀI CẮT TÓC NỮ CLASSIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


// SQUARE LAYER _ VUÔNG _ TẦNG LỚP //

[TONIANDGUY] SƠ ĐỒ DẠY 12 BÀI CẮT TÓC NỮ CLASSIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


// ROUND LAYER _ TRÒN _ TẦNG LỚP //


// GRAUDATED CLASSIC _ PHÂN CẤP KINH ĐIỂN //


// CLASSIC BOX BOB _ TÓC BOB HÌNH HỘP CỔ ĐIỂN //


// GRADUATED BOB _ TÓC BOB PHÂN CẤP //


// CLASSIC GRADUATION _ SỰ PHÂN CẤP CỔ ĐIỂN //


// TRANSIENT LENGTH _ GIỮ NGUYÊN ĐỘ DÀI _ ĐA BIẾN //


// TRANSIENT CUT _ KỸ THUẬT CẮT ĐA BIẾN //


 // TRANSIENT GRADUATION _ ĐA BIẾN PHÂN CẤP //


[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

B. THIẾT KẾ TÓC NAM BARBER PHƯƠNG TÂY TRUNG CẤP GỒM 8 BƯỚC

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

C. NHÓM TẠO KIỂU HÓA CHẤT CAO CẤP BARBER QUỐC TẾ GỒM 2 BƯỚC

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

D. NHÓM THIẾT KẾ BARBER CHÂU Á PHƯƠNG ĐÔNG GỒM 2 BƯỚC

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

E. HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH TRỞ THÀNH THỢ BARBER ĐỘC LẬP CẦN THÊM 2 BƯỚC
[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

[BARBER] 24 KỸ NĂNG NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỤ THỂ TỪNG MÔN CỦA KHOÁ AB

NHẬP MÔN


Học chia tóc căn bản trên đầu manocanh
 • Nhận biết Điểm chuẩn - đường chia chuẩn - phân chia khu vực : 
  • Điểm chuẩn cơ bản (CB)
  • Đường chia chuẩn CB : chia dọc – chia ngang – chia A – chia V
  • Khu vực chuẩn : 4 khu vực – 5 khu vực
  • Tầng : chia 3 tầng 1-2-3
  • Chia các tép tóc mỏng để làm hoá chất

TÁCH LỚP


LỚP THỢ PHỤ

Qui tắc khi đi làm thợ phụ tại một salon

 • Qui tắc đạo đức 
  • Tiên học lễ - hậu học văn
  • Kính trên - nhường dưới - tôn trọng đồng nghiệp
 • Qui tắc kỷ luật
  • Giờ làm việc - giờ ăn - giờ nghỉ - giờ làm thêm 
   • Giờ làm đặc biệt vào những ngày Lễ - Tết
  • Tuân theo sự chỉ đạo của ban quản lý salon
  • Nghiêm túc làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các anh/chị thợ cấp trên
 • Trách nhiệm
  • Bảo vệ + giữ gìn tài sản chung của salon
  • Hướng dẫn khách gửi đồ tư trang có giá trị đúng nơi qui định
 • Qui tắc giao tiếp 
  • Cử chỉ lịch sự 
  • Ăn nói văn minh
  • Tôn trọng tất cả mọi người
  • Không phân biệt - không kỳ thị
  • Không can thiệp đời tư người khác
 • Qui tắc vệ sinh
  • Vệ sinh trước khi mở tiệm đón khách
  • Phân công trực quét dọn - lau chùi thường xuyên trong ngày
  • Vệ sinh trước khi đóng tiệm ra về
  • Tổng vệ sinh salon cuối tuần 
  • Tổng vệ sinh và trang trí salon vào các dịp Lễ - Tết - chương trình Khuyến Mãi

Kiến thức phụ việc cắt tóc nam:

  • Vệ sinh bộ dụng cụ kéo cắt tóc + tông đơ mỗi ngày
  • Choàng khăn cắt cho khách
  • Cạo râu - cạo viền gáy - cạo mặt
  • Phủi tóc con sau khi cắt
  • Đưa khăn ướt sạch cho khách lau mặt
   • Nếu khách nam có nhu cầu gội đầu lần 2 + xả tóc thì hướng dẫn khách sang phòng gội
   • Thợ cắt tóc nam chính ( hoặc thợ chuyên sấy tạo kiểu ) mới có quyền thực hiện sấy kiểu và vuốt sáp tạo kiểu cho khách
   Kiến thức phụ việc cắt tóc nữ:

   • Vệ sinh bộ dụng cụ kéo cắt tóc + các lô lược chải sấy tóc mỗi ngày
   • Choàng khăn cắt cho khách
   • Phủi tóc con sau khi cắt
   • Đưa khăn ướt sạch cho khách lau mặt
    • Nếu khách nữ có nhu cầu trang điểm nhẹ hoặc bới tóc sau khi vừa cắt thì chuyển khách sang phòng trang điểm và bới tóc
    • Thợ cắt tóc nữ chính ( hoặc thợ chuyên sấy tạo kiểu ) mới có quyền thực hiện sấy kiểu hoặc là tạo kiểu cho khách
     • Lưu ý:
      • Thợ phụ tay nghề kém không được phép tự ý thực hiện khâu này ... nếu quá tự đề cao bản thân - liều lĩnh - tranh việc
      • Nếu thợ phụ làm sai kỹ thuật :
      • Có thể làm hỏng tác phẩm vừa cắt
      • Có thể làm hỏng chất tóc của khách
      • Có thể khiến khách hàng thất vọng 
      • Nghiêm trọng hơn có thể làm mất khách hoặc ảnh hưởng uy tín salon

   Kiến thức phụ việc khi nhuộm tóc:

   • Thợ phụ việc khi nhuộm tóc
    • Choàng các loại khăn bảo hộ cho khách
    • Thực hiện một số thao tác kỹ thuật chống bám màu - lem màu trên da khách nhuộm tócThực hiện một số thao tác kỹ thuật chống dị ứng da - bỏng sót da cho khách nhuộm tóc
     • Chải thuốc nhuộm - tẩy lên tóc khách theo chỉ đạo của thợ chính
     • Học hỏi thợ chính kỹ thuật quan sát sự chuyển hoá của màu nhuộm trên từng khu vực tóc cụ thể
     • Thực hiện các kỹ thuật kích nhiệt - kiểm soát diễn biến màu nhuộm theo chỉ đạo của thợ chính
      • Lưu ý: 
       • Quá trình nhuộm tóc chỉ được phép hoàn tất khi có sự kiểm tra - đánh giá và đồng ý kết thúc của thợ nhuộm chính.
       • Thợ phụ không tự ý xả tóc cho khách
    • Khi thợ chính đồng ý xả tóc thì thợ phụ hướng dẫn khách sang phòng gội
     • Gội hoặc Xả tóc khi kết thúc quá trình nhuộm phải do thợ gội có kinh nghiệm
     • Nếu gội hoặc xả sai qui cách có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vừa nhuộm
    • Thoa kem dưỡng lên tóc
    • Sấy khô tóc cho khách
     • Nếu khách có nhu cầu sấy tạo kiểu thì chuyển nhiệm vụ lên thợ sấy tạo kiểu chuyên nghiệp
    • Tư vấn cách chăm sóc kiểu dáng tóc uốn tại nhà cho khách
    • Tặng cho khách các thẻ tích luỹ điểm thưởng hoặc các gói khuyễn mãi nếu có
   Kiến thức phụ việc khi nối tóc:

   • Thợ phụ việc khi nối tóc
    • Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho kỹ thuật nối tóc
    • Tuân thủ hướng dẫn và yêu cầu của thợ chính trong suốt quá trình nối tóc
     • Nối tóc là một công việc đòi hỏi sự chính xác - tốc độ - tỉ mỉ và kỷ luật vô cùng cao. 
     • Thợ phụ nối được chọn lựa là người nhanh nhẹn, khéo tay, có kỷ luật làm việc
    • Sau khi khách nối xong, ta nên hướng dẫn khách chọn lựa các dịch vụ cắt tóc hoặc làm hoá chất 
     • Tư vấn cách chăm sóc kiểu dáng tóc nối tại nhà cho khách
     • Hẹn lịch hấp dưỡng - chăm sóc - nâng mối tóc nối
     • Tặng cho khách các thẻ tích luỹ điểm thưởng hoặc các gói khuyễn mãi Voucher nếu có


   LỚP THỢ GỘI - RỬA MẶT - MATXA BẤM HUYỆT ĐẦU CỔ GÁY

   • Gội cơ bản

   • Gội ngồi (gội khô)
   • Gội nằm (gội ướt)
   • Rửa mặt cơ bản
   • Matxa mặt cơ bản
   • Bấm huyệt cơ bản

   • Gội nâng cao

   • Gội đầu dưỡng sinh 
    • Tìm hiểu một số dược liệu có tác dụng thư giãn tinh thần khi gội đầu
    • Tìm hiểu kỹ về các thương hiệu dầu gội nổi tiếng thế giới
    • Gội điều trị các vấn đề về da đầu và tóc
   • Rửa mặt chuyên sâu:
    • Sỏi đá
    • Tư vấn sản phẩm rửa mặt thích hợp
    • Tẩy tế bào chết
    • Lột mụn
    • Xông da mặt
   • Matxa mặt chuyên sâu
    • Đắp mặt nạ
   • Bấm huyệt đầu cổ gáy theo phương pháp y học dưỡng sinh
   • Kỹ năng tư vấn khách hàng mua các sản phẩm dầu gội - dầu dưỡng - dầu hấp nguội
   • Tư vấn các kỹ thuật chăm sóc tóc tại nhà

   • Hấp tóc - điều trị tóc

   • Chọn lựa sản phẩm thích hợp
   • Pha chế thuốc hấp + các sản phẩm trị liệu bổ sung dinh dưỡng
   • Tra thuốc hấp dưỡng tóc
   • Sử dụng các trang thiết bị máy móc hấp dưỡng tóc chuyên sâu


   LỚP TẠO KIỂU

   • Sấy kiểu - vuốt sáp - vuốt gel tóc nam:

    • Sấy tóc nam chân phương
    • Sấy tóc nam cổ điển
    • Sấy tóc nam hiện đại
    • Vuốt gel
     • Tìm hiểu về các loại gel
    • Vuốt sáp
     • Tìm hiểu về các loại sáp

   • Sấy tóc
    • Tìm hiểu các loại máy sấy tóc
     • Máy sấy tóc cá nhân
     • Máy sấy tóc chuyên nghiệp
     • Máy sấy tóc đa năng
    • Thao tác cầm máy sấy
     • Bật tắt máy sấy
     • Điều chỉnh tốc độ 
     • Điều chỉnh nhiệt độ
     • Cầm máy sấy (tay thuận  / tay ngược)
     • Lắc máy sấy (tay thuận / tay ngược)
     • Bưng máy sấy (tay thuận / tay ngược)
    • Thao tác sấy vê tây

    • Thao tác sử dụng các loại lô sấy
     • Lô sấy tròn gỗ
     • Lô sấy tròn sắt tráng men
     • Lược sấy bảng to
     • Lược bán nguyệt
    • Kỹ thuật sấy thẳng:
     • Sấy thẳng tuyệt đối
     • Sấy thẳng tự nhiên
     • Sấy bám cúp J
     • Sấy phồng
    • Kỹ thuật sấy xoăn:
     • Sấy cúp C
     • Sấy vểnh
     • Sấy xoăn bám
     • Sấy xoăn vào lọn
     • Sấy xoăn sóng to
     • Sấy phi dê

   • Là kiểu:

    • Tìm hiểu về máy kẹp là tóc
     • Máy là cỡ to
     • Máy là cỡ trung
     • Máy là cỡ nhỏ
     • Máy là bán nguyệt
     • Máy kẹp là kiểu đa năng
     • Là thẳng
     • Là cúp
     • Là phồng
     • Là vểnh
     • Là xoăn sóng to
     • Là xoăn sóng nước
     • Kẹp dập xù chân

   • Kẹp lọn xoăn giả các kiểu

    • Tìm hiểu về các loại máy kẹp lọn giả
     • Xoăn giả cả đầu
     • Xoăn giả 1/2 đầu
     • Xoăn giả theo thiết kế

   LỚP ÉP DUỖI TÓC

   Kiến thức phụ việc khi ép duỗi tóc
   • Thợ phụ việc khi ép / duỗi tóc / dập xù tóc
    • Choàng các loại khăn bảo hộ cho khách
    • Chải thuốc ép - duỗi lên tóc khách theo chỉ đạo của thợ chính
    • Liên tục kiểm tra quá trình phát triển thuốc ép duỗi trên tóc
    • Xả tóc cho khách
    • Thực hiện kẹp là thẳng hoặc cúp phồng / dập xù theo sự chỉ đạo của thợ chính
    • Phụ giúp thợ chính chải thuốc dập hoặc uốn lô định hình tóc với thuốc dập
    • Xả tóc khi kết thúc quá trình dập thuốc định hình
    • Bôi kem dưỡng vitamin hoặc dầu bóng lên tóc
    • Sấy khô - sấy tạo kiểu tóc sau khi ép duỗi tóc
    • Tư vấn cách chăm sóc kiểu dáng tóc uốn tại nhà cho khách
    • Tặng cho khách các thẻ tích luỹ điểm thưởng hoặc các gói khuyễn mãi nếu có
    • Hẹn lịch hấp dưỡng chăm sóc tóc 
    • Tặng cho khách các thẻ tích luỹ điểm thưởng hoặc các gói khuyễn mãi nếu có
   Lớp ép duỗi tóc cơ bản:
   • Lý thuyết về ép duỗi tóc
    • Tìm hiểu về các loại hoá chất ép duỗi tóc thẳng
    • Tìm hiểu các thương hiệu phổ thông
   • Độ mềm hoá
   • Xử lý nhiệt độ
   • Qui trình ép duỗi tóc
    • Qui trình duỗi tóc thẳng tự nhiên
    • Qui trình ép tóc thẳng tuyệt đối
   • Điều chỉnh nồng độ thuốc ép duỗi
   Tổng kết:
   • Thí nghiệm nhuộm tóc cơ bản trên mẫu tóc Test (thuốc do trung tâm tài trợ)
   • Thực hành nhuộm tóc cơ bản trên người mẫu thật (thuốc do học viên trang bị)
   • Chụp hình mẫu tóc test và người mẫu trước - trong - sau khi uốn tóc
   • Đánh giá - phê bình - rút kinh nghiệm
   Lớp duỗi ép tóc nâng cao

   • Lý thuyết về ép phồng - ép cúp - đa năng
    • Tìm hiểu về hoá chất ép duỗi đa năng
    • Tìm hiểu các thương hiệu nổi tiếng đẳng cấp
    • Độ mềm hoá
    • Pha chế dưỡng chất và một số thuốc điều trị tóc vào thuốc ép đa năng
    • Lý thuyết về các dụng cụ là kẹp tóc - uốn cúp tóc - uốn phồng tóc - làm xù chân tóc
    • Lý thuyết về nhiệt độ
    • Lý thuyết về tốc độ
    • Lý thuyết về các phom và kiểu dáng tóc cúp - phồng - xù chân
   • Qui trình thực hiện ép duỗi tóc đa năng
    • Qui trình ép cúp
    • Qui trình ép phồng
    • Qui trình ép xoăn sóng nhẹ
    • Qui trình dập xù chân 
    • Qui trình thực hiện ép duỗi đa năng kết hợp 2in1 - 3in1 - 4in1 ...
   Tổng kết:
   • Thí nghiệm nhuộm tóc cơ bản trên mẫu tóc Test (thuốc do trung tâm tài trợ)
   • Thực hành nhuộm tóc cơ bản trên người mẫu thật (thuốc do học viên trang bị)
   • Chụp hình mẫu tóc test và người mẫu trước - trong - sau khi uốn tóc
   • Đánh giá - phê bình - rút kinh nghiệm


   LỚP UỐN TÓC

   Kiến thức phụ việc khi uốn tóc
   • Thợ phụ việc khi uốn tóc
    • Choàng khăn bảo hộ cho khách
    • Chải thuốc uốn lên tóc khách theo chỉ đạo của thợ chính
    • Liên tục kiểm tra quá trình phát triển thuốc uốn trên tóc
    • Xả tóc cho khách
    • Phụ việc đưa lô cuốn + giấy cuốn cho thợ chính thực hiện uốn tóc lên trục
    • Cài đặt các thông số máy uốn setting theo sự chỉ huy của thợ chính
    • Kiểm tra kết nối giữa máy setting và các trục cuốn
    • Kiểm soát nhiệt độ trục cuốn / giữ cách nhiệt giữa trục cuốn với da đầu khách hàng
    • Kiểm tra tóc - tháo trục cuốn khi hoàn tất quá trình ngồi máy setting
    • Dập thuốc định hình 
    • Xả tóc khi kết thúc quá trình dập thuốc định hình
    • Bôi kem dưỡng vitamin hoặc gel giữ nếp lên tóc
    • Sấy khô - sấy tạo kiểu tóc sau khi uốn
    • Tư vấn cách chăm sóc kiểu dáng tóc uốn tại nhà cho khách
    • Tặng cho khách các thẻ tích luỹ điểm thưởng hoặc các gói khuyễn mãi nếu có
    • Hẹn lịch hấp dưỡng chăm sóc tóc 
   Lớp uốn tóc cơ bản

   • Lý thuyết về thuốc uốn xoăn lạnh
   • Học kỹ năng uốn xoăn lạnh cơ bản trên manocanh
    • Uốn cổ điển (classic)
     • Uốn xoăn ngang cơ bản
     • Uốn xoăn dọc cơ bản
     • Uốn xoăn 1/2 đầu cơ bản
   • Thí nghiệm Test uốn tóc cơ bản trên mẫu tóc thật (thuốc do trung tâm tài trợ)
   • Thực hành uốn tóc cơ bản trên người mẫu thật (thuốc do học viên trang bị)
    • Tổng kết: Đánh giá - phê bình - rút kinh nghiệm

   Lớp uốn tóc nâng cao

   • Lý thuyết về cấu trúc sợi tóc
   • Lý thuyết về thuốc uốn xoăn setting - uốn xoăn đa năng 
   • Lý thuyết điều chế nồng độ thuốc uốn xoăn nóng - lạnh - đa năng
    • Lý thuyết phân biệt nồng độ và các dạng thuốc uốn setting
    • Chọn lựa nhãn hàng có thương hiệu uy tín
    • Lý thuyết bổ sung dưỡng chất - keratin - collagen - serum vào thuốc số 1 và thuốc số 2
    • Lý thuyết khắc phục tóc hư tổn - mục nát trước khi / trong khi / sau khi ... uốn tóc
   • Lý thuyết về độ mềm hoá
   • Lý thuyết về nước H20
   • Lý thuyết về chỉ số đo p.H
   • Lý thuyết về thời gian và nhiệt độ
   • Lý thuyết về sự ly tâm
    • Lý thuyết về sự bung của sóng tóc sau khi uốn lạnh - uốn nóng
    • Lý thuyết về hình dáng của bước sóng sau khi uốn dọc - ngang - chéo - vặn
    • Lý thuyết về xoăn sóng nước - sóng tôn
   • Lý thuyết lô - trục cuốn
    • Điện áp
    • Chọn kích thước trục - lô cuốn
    • Chọn loại trục - lô cuốn
    • Chọn số lượng trục - lô cuốn
    • Chọn hình thức cuốn trục
    • Chọn hướng tóc cúp hay vểnh
   • Lý thuyết về bố cục sắp đặt lô trục cuốn
    • Uốn cả đầu sóng bám - sóng cúp - sóng vểnh
    • Uốn cả đầu sóng to - sóng nhỏ -  sóng nước - sóng lẫn
    • Uốn 1/2 đầu
    • Uốn 1/3 đầu
    • Uốn 1/4 đầu
    • Uốn chọn lọc một khu vực
    • Uốn theo một thiết kế đặc biệt theo hình ảnh mẫu có sẵn hoặc do chuyên gia tư vấn vẽ thiết kế

   Lớp uốn tóc đa năng kết hợp 2in1 - 3in1 - 4in1

   • Uốn nóng kết hợp uốn lạnh cùng một quá trình
   • Uốn ngọn kết hợp ép duỗi chân
   • Uốn ngọn kết hợp dập xù chân
   • Uốn xoăn kết hợp duỗi hoặc dập xù chân
   • Uốn xoăn kết hợp nhuộm cùng một quá trình
   • Uốn xoăn kết hợp nhuộm và phục hồi trong cùng một quá trình
   • Ép phồng kết hợp uốn trong cùng một quá trình
   • Ép phồng kết hợp uốn và nhuộm trong cùng một quá trình
   Tổng kết:
   • Thí nghiệm nhuộm tóc cơ bản trên mẫu tóc Test (thuốc do trung tâm tài trợ)
   • Thực hành nhuộm tóc cơ bản trên người mẫu thật (thuốc do học viên trang bị)
   • Chụp hình mẫu tóc test và người mẫu trước - trong - sau khi nhuộm tóc
   • Đánh giá - phê bình - rút kinh nghiệm


   LỚP NHUỘM TÓC CƠ BẢN

   • Lý thuyết về màu nhuộm tóc
   • Dụng cụ nhuộm tóc và cách sử dụng
   • Các máy móc hỗ trợ việc nhuộm tóc
   • Các thương hiếu sản xuất màu nhuộm tóc
   • Bảng màu nhuộm tóc
   • Lý thuyết về cấu trúc sợi tóc
   • Lý thuyết về định lượng thuốc
   • Lý thuyết + thực hành cách tra thuốc nhuộm

   Lý thuyết về ngôi sao màu cơ bản

   • Nội sắc / ngoại sắc
   • Màu gốc - thứ cấp - màu bổ sung
   • Sự hình thành màu đen và trắng
   • Trật tự sinh ra các màu sắc từ 3 màu gốc
   Level (độ sâu / độ sáng tối) của màu
   • Ý nghĩa các con số xác định cấp Level
   • Tên tiếng Anh của các cấp độ Level
   • Nhuộm nâng sáng thông thường
   • Nhuộm dìm màu
   • Nhuộm ngang tone
   • Nhuộm phủ bạc

   Ánh sắc Mix

   • Sắc chính / ánh phụ
   • Ý nghĩa các con số chỉ định ánh và sắc trên tuýp thuốc nhuộm và bảng màu
   • Tên tiếng Anh của các ánh và sắc
   • Nhuộm ánh sắc sau khi nâng tone và tẩy
   • Tìm hiểu về một số loại Oxy Hoá Hydro Peroxide thông dụng
   • Màu ghép - màu pha sẵn
   • Tẩy tóc thông dụng
   Tổng kết:
   • Thí nghiệm nhuộm tóc cơ bản trên mẫu tóc Test (thuốc do trung tâm tài trợ)
   • Thực hành nhuộm tóc cơ bản trên người mẫu thật (thuốc do học viên trang bị)
   • Chụp hình mẫu tóc test và người mẫu trước - trong - sau khi nhuộm tóc
   • Đánh giá - phê bình - rút kinh nghiệm

  • LỚP NHUỘM TÓC NÂNG CAO

   • Thuật ngữ quốc tế ngành nhuộm

   Lý thuyết về ngôi sao màu nâng cao

   • Sự đối kháng - áp chế - triệt tiêu - bổ sung của các màu sắc
   • Tầng lớp và thứ tự của các màu Ẩn "Undertone"
   • Cách triệt tiêu màu ẩn bằng màu Hiệu Chỉnh "Corrective Tone"
   • Bù lại các tone màu ẩn khi nhuộm dìm màu
   • Lý thuyết + thực hành nhuộm các tone màu Nóng

   Tẩy tóc chuyên sâu

   • Những loại thuốc tẩy tóc có thương hiệu
    • Nâng tone đặc biệt
    • Tẩy tóc an toàn
    • Tẩy hoá dầu
    • Các loại thuốc huyết thanh hàn gắn liên kết tóc
    • Tẩy tóc giảm tránh tổn thương - đau rát da đầu

   Lý thuyết + thực hành nhuộm các tone màu Lạnh

   • Lý thuyết + thực hành nhuộm các tone màu Phai "Pastel"
   • Lý thuyết + thực hành khử màu ẩn ở các Level cao
   • Lý thuyết + thực hành làm màu tóc Vàng Trắng - Trắng Vôi - Trắng Khói - Bạch Kim
   • Điều chỉnh tăng - giảm hoặc công thức pha chế một số dạng Oxy Hoá Hydro Peroxide đặc biệt
   • Lý thuyết + thực hành nhuộm phủ bóng - phủ mịn
   • Lý thuyết + thực hành về bóc màu
   • Lý thuyết + thực hành kỹ thuật nhuộm cân bằng màu cho tóc đã mọc chân - tóc nhiều đoạn màu
   • Lý thuyết + thực hành về các biện pháp chống loang màu - đốm màu

   Lý thuyết + thực hành nhuộm tóc 3D

   • Lý thuyết + thực hành nhuộm phẩy Highlight
   • Lý thuyết + thực hành kỹ thuật nhuộm Ombre / Balayage
   • Lý thuyết + thực hành kỹ thuật nhuộm chìm - nổi Galaxy
   • Lý thuyết + thực hành kỹ thuật nhuộm tóc tạo khối - mảng - chiều xâu 3D 
   • Lý thuyết + thực hành kỹ thuật nhuộm tóc Pixel
   Ngoài ra:
   • Giới thiệu về phương pháp nhuộm màu vật lý Elumen Goldwell
   • Giới thiệu các bộ sưu tập tóc nhuộm 3D do các nghệ nhân nhuộm tóc thế giới thực hiện
   Tổng kết:
   • Thí nghiệm nhuộm tóc nâng cao trên mẫu tóc Test (thuốc do trung tâm tài trợ)
   • Thực hành nhuộm tóc nâng cao trên người mẫu thật (thuốc do học viên trang bị)
   • Học viên viết luận văn ghi chép nghiêm túc toàn bộ các diễn biến của màu sắc nhuộm trong quá trình thực nghiệm
   • Chụp hình tóc test và người mẫu trước - trong - sau khi nhuộm ...
   • Giáo viên phê bình - rút kinh nghiệm


   LỚP LUYỆN KÉO VÀ TƯ THẾ CẮT

   • Luyện kéo cắt - kéo tỉa
    • Xoay kéo
    • Giữ nắm kéo
    • Đảo kéo
    • Giấu kéo
   • Điều khiển các khớp vai - cánh tay - khuỷu tay
   • Điều khiển bàn tay - các ngón tay - đốt ngón tay
   • Kỹ thuật cắt
    • Góc cắt
    • Cắt bằng
    • Cắt zic zắc
    • Cắt trượt
    • Cắt vót
    • Cắt đan
    • Cắn vặn xoắn
    • Cắt tỉa
    • Cắt dao
    • Một số kỹ thuật đặc biệt khác
   • Luyện tư thế
    • Tư thế đứng thẳng
    • Tư thế đứng trước sau
    • Tư thế khuỵu chân
    • Tư thế ngồi
   • Vị trí đứng

   LỚP CẮT TÓC NAM CƠ BẢN

   • Chia khu vực - tầng tóc nam
   • Bắt chải tóc nam
    • Bắt chải tóc trong tay
    • Bắt chải tóc ngoài tay
    • Các góc nâng tóc
    • Đường cơ bản "baseline"
    • Đường hướng dẫn "guideline"
   • Kẹp tóc để cắt
    • Kẹp thẳng trong tay
    • Kẹp thẳng ngoài tay
    • Kẹp cong ngoài tay
     • Thực hành cắt tóc nam bám đuổi trên manocanh
     • Thực hành cắt tóc nam bám đuổi trên người mẫu thật

   • Kỹ thuật sử dụng cữ cắt tóc
   • Kỹ thuật chải cắt kéo lược song hành "scissor over comb"
   • Kỹ thuật chải cắt tông đơ song hành "clipper over comb"
    • Cắt bo tròn đầu "paralel"
    • Cắt vuông "squared" ( tiếng Pháp còn gọi là cắt "ca rê" - cắt chân phương )
    • Cắt dựng thẳng chung quanh "vertical"
    • Cắt nghiêng loe từ viền lên chóp "
     • Thực hành cắt tóc nam chân phương trên manocanh - người mẫu thật
     • Thực hành cắt đầu cua tóc nam trên manocanh - người mẫu thật
     • Thực hành cắt đầu đinh tóc nam trên manocanh - người mẫu thật

   LỚP CẮT TÓC NAM NÂNG CAO

    • Tìm hiểu cấu trúc hộp sọ nam giới
    • Phân chia các tầng và khu vực
    • Cắt xoá bậc
    • Cắt các kiểu tóc nam quả nấm
    • Cắt các kiểu tóc nam Undercut
    • Cắt các kiểu tóc nam búi củ tỏi Bun
    • Cắt các kiểu tóc vuốt dưng Pompadour
    • Cắt các kiểu tóc chim ưng Mohawk
    • Điêu khắc hoa văn hoạ tiết trên tóc Hair Tattoo
    • Chải sấy - vuốt sáp tạo kiểu tóc nam
    • Thực hành cắt tạo kiểu lần lượt từng kiểu tóc nam nâng cao trên manocanh - người mẫu thật
   Ngoài ra các bạn học chuyên ngành tóc nam nâng cao sẽ được tư vấn học thêm 2 khoá đào tạo hoá chất:

   • Hoá chất nam cơ bản:

   • Uốn tóc nam cơ bản 
   • Duỗi ép tóc nam cơ bản
   • Nhuộm tóc nam cơ bản

   • Hoá chất tóc nam nâng cao:

   • Uốn tóc nam nâng cao
   • Ép duỗi tóc nam cơ bản - nâng cao
   • Uốn duỗi màu 2 trong 1
   • Nhuộm tóc nam nâng cao
    • Tẩy nhuộm các tone màu thời trang Bạch kim / Vàng hoàng kim / Rêu / Khói / Xám / Tro / Hồng / Cam / Xanh da trời / xanh dương / xanh lá / Tím sữa 
    • Nhuộm tóc nam Ombre
    • Nhuộm tóc nam 3D


   LỚP HỌC CẮT TÓC NỮ CƠ BẢN

   • Chia khu vực - tầng tóc nữ
   • Bắt chải tóc nữ
    • Bắt chải tóc trong tay
    • Bắt chải tóc ngoài tay
    • Các góc nâng tóc
    • Đường phom cơ bản "baseline"
    • Đường hướng dẫn đấu vạt "guideline"
    • Square Layer : chuyển động lớp vuông
    • A-line : xếp lớp chữ A
   • Kẹp tóc nữ để cắt
    • Kẹp thẳng trong tay
    • Kẹp thẳng ngoài tay
    • Kẹp cong ngoài tay
    • Nâng đỡ trực tiếp bằng lược hoặc bàn tay
    • Bài cắt tóc lá Vuông bằng
     • Thực hành cắt tóc lá Vuông trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc lá Oval 
     • Thực hành cắt tóc lá Oval trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc lá Nhọn 
     • Thực hành cắt tóc lá Nhọn trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Bob chữ A ( A-line )
     • Thực hành cắt tóc Bob A trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Tém Tomboy cổ điển
     • Thực hành cắt tóc Tém Tomboy cổ điển trên manocanh - người mẫu thật

   LỚP CẮT TÓC NỮ NÂNG CAO

   • Vẽ sáng tác
    • Cấu trúc hộp sọ nữ giới
    • Cấu trúc gương mặt phổ biến
     • Cách khắc phục ưu nhược điểm từng dạng khuôn mặt
    • Phác thảo các kiểu tóc
    • Lý thuyết toán học ngành tóc
     • Qui tắc Cán cân vàng
     • Qui tắc Khung - Khuôn
     • Qui tắc Điểm Phom
     • Qui tắc Liên Kết - Không Liên Kết
     • Thuật toán cắt tóc Korigami
    • Bắt chải tóc nữ nâng cao
     • Round layer : chuyển động lớp tròn
     • Graduation : dồn tích
    • Tỉa tóc nữ nâng cao
     • Tạo vân
     • Tỉa phẩy - rẽ quạt
     • Trượt đan
     • Tỉa xoắn ốc
    • Bài cắt tóc Lá Cúp chữ C
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Lá cúp C trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Lá Bám 45độ
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Lá Bám 45độ trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Lửng Cúp C
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Lửng cúp C trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Lửng V-line
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Lửng V-line trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Bob M-line
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Bob M-line trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Bob N
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Bob N-line trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Bob Vuông hiện đại
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Bob Vuông hiện đại trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Bob V-line
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Bob V-line trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Bob Lệch - đầu Vic
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Bob Lệch - đầu Vic trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Bob quả Nấm
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Bob quả Nấm trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Bob / Tomboy
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Bob / Tomboy trên manocanh - người mẫu thật
    • Bài cắt tóc Tomboy hiện đại
     • Thực hành cắt tạo kiểu tóc Tomboy hiện đại trên manocanh - người mẫu thật
    • Thực hành cắt + sấy tạo kiểu những bài sáng tạo do học viên tận dụng pha chế các kiểu vào với nhau
    • Các bạn học khoá cắt tóc nữ nâng cao sẽ được đào tạo chuyên sâu về sấy + tạo kiểu cho từng phom tóc khác nhau


   LỚP NỐI TÓC

   • Chọn mua tóc nối
    • Phân loại
    • Độ dài
    • Màu sắc
    • Giá cả
   • Cách tính cân lượng tóc nối
   • Phân chia mối nối
   • Kỹ thuật vê keo tạo mỗi nối
   • Kỹ thuật nối kẹp chì cổ điển
   • Kỹ thuật nối buộc chun hiện đại

   SAU KHI TỐT NGHIỆP KHOÁ HỌC TẠO MẪU TÓC TOÀN DIỆN ... 

   • CÁC BẠN MUỐN VỮNG CHẮC TAY NGHỀ SẼ ĐƯỢC TRUNG TÂM KORIGAMI GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC SALON ĐỂ THAM GIA CÁC KHOÁ TẬP HUẤN ... BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP
   • BẠN NÀO CÓ ĐIỀU KIỆN VỐN VÀ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

   BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP :

   NHÂN VIÊN THỰC TẬP - THỢ HỌC VIỆC

   • Tuyển chọn từ những bạn học viên ưu tú đã tốt nghiệp lớp đào tạo thợ phụ
   • Có tác phong nghiêm túc

   Nhiệm vụ cụ thể

   • Đến tiệm đúng giờ hoặc sớm hơn giờ qui định
   • Ăn mặc đồng phục theo qui định
   • Dù bất cứ thời điểm nào luôn học thuộc qui tắc lịch sự "Vui vẻ chào hỏi" tất cả các giáo viên - anh chị cấp trên và bạn bè đồng nghiệp
   • Tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cửa hàng
   • Tuân thủ các qui tắc vệ sinh dụng cụ làm tóc
   • Lau dọn gương kính - ghế - giường gội - tủ quầy trưng bày sản phẩm - bàn ghế sofa - các ngăn tủ trang trí mỗi sáng trước khi mở tiệm.
   • Trong ngày, các bạn học việc phân công nhau dọn dẹp tiệm sạch sẽ tươm tất
   • Cuối ngày quét dọn thêm lần nữa trước khi đóng tiệm
   • Sắp xếp bàn ghế tủ giường ngăn nắp đúng vị trí qui định 
   • Lau dọn bàn ghế và nền nhà sau khi hoàn tất gói dịch vụ làm tóc của khách
   • Trong ngày làm việc, thợ học việc sẽ được giáo viên rèn luyện sự nhiệt tình vui vẻ khi giúp đỡ tất cả khách hàng 
   • Học phép lịch sự xã giao - Chào hỏi khách
   • Học một số câu xã giao và một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tóc để giao tiếp với khách hàng nước ngoài.
   • Chu đáo mời nước giải khát cho khách
   • Giúp khách gọi thức ăn nhanh nếu làm tóc quá lâu
   • Quan tâm đến cảm xúc của khách hàng từ khi bước chân vào tiệm cho đến tận khi ra về
   • Đối xử tốt với các đồng nghiệp và bạn học 
   • Khi được phân công phụ giúp việc thì các thợ học việc cũng phải tuân thủ sự chỉ đạo của các anh chị thợ chính hoặc thợ phụ cấp trên mình
   • Luôn ghi chép những điều hay mà bạn học được - hỏi được - khám phá được trong ngày
   Những bạn trải qua quá trình thực tập và thử việc ... nếu được chủ salon đánh giá tốt sẽ được nhận làm thợ phụ sơ cấp hoặc nhân viên lễ tân

   NHÂN VIÊN LỄ TÂN

   • Được tuyển chọn từ những bạn đã tốt nghiệp khoá thực tập

   • Ngoại hình khá, thần thái tươi tắn, ăn nói duyên dáng lịch sự
   • Nắm bắt thuộc lòng giá cả và các dịch vụ hiện có tại Salon
   • Nếu có kỹ năng chuyên môn về tóc hoặc da càng tốt

   • Được tào tạo chuyên môn

   • Biết sử dụng thành thạo máy vi tính - smartphone
   • Sử dụng thành thạo giao tiếp thông qua các mạng xã hội Facebook, Messenger, Zalo, Viber, Instagram
   • Sử dụng thành thạo các phần mềm thu - chi - quản lý salon tóc
   • Có kỹ năng tư vấn kiểu tóc Online
   • Trực tiếp quản lý danh sách khách hàng 
    • Lên lịch hẹn làm tóc cho từng khách hàng
    • Lên kế hoạc gọi điện hoặc nhắn tin bảo hành - bảo dưỡng tóc định kỳ với từng khách hàng

   • Trau dồi kỹ năng giao tiếp tại salon :

    • Chào hỏi khi khách bước vào tiệm
    • Hướng dẫn khách vào vị trí ngồi hoặc đến quầy tiếp tân
    • Hướng dẫn khách vào khu vực bàn ghế chờ 
    • Mời khách uống nước giải khát
    • Mời khách đọc tạp chí làm đẹp tóc
    • Mời khách xem Menu của cửa hàng
    • Giới thiệu nhân viên tư vấn tạo mẫu tóc với khách 
   • Tính tiền : cộng gộp tất cả những dịch vụ khách vừa sử dụng
    • Giảm giá cho khách Vip có thẻ, hoặc khách có mang theo Voucher khuyến mãi
    • Tặng cho khách các thẻ tích luỹ điểm thưởng hoặc các gói khuyễn mãi nếu có
   • Hẹn lịch hấp dưỡng chăm sóc tóc 
   • Giữ lại các phiếu đánh giá năng lực nhân viên từ khách hàng 
   • Tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng - phê bình của khách hàng

   NHÂN VIÊN GỘI ĐẦU SƠ CẤP - THỢ PHỤ BẬC 1

   Tuyển chọn từ những học viên ưu tú đã tốt nghiệp khoá huấn luyện nghiệp vụ gội
   • Dịch vụ gội xả để cắt (10 - 15 phút)
    • Gội ngồi 
    • Gội nằm 
     • Chào hỏi khách hàng
     • Đoán tuổi khách hàng và tìm cách xưng hô lịch sự, có thể xưng hô sao cho khách cảm thấy họ trẻ hơn tuổi thật 5 đến 10 tuổi mà vẫn cảm thấy được nhân viên tôn trọng ...
     • Học thuộc tên của từng khách hàng, đặc biệt là khách quen và khách Vip
     • Tư vấn khách chọn loại dầu gội - dầu xả thích hợp
     • Tiến hành gội - xả tóc
      • Khi gội đầu, thợ gội sẽ trò chuyện các vấn đề về dầu gội chăm sóc tóc + da đầu , trao đổi một vài bí kíp chăm sóc tóc - dưỡng tóc tại nhà với khách
      • Giới thiệu và bán một số sản phẩm dầu gội - dầu xả - dầu hấp tóc - các sản phẩm đặc trị dành cho tóc 
     • Rửa mặt cơ bản
     • Matxa - bấm huyệt cơ bản

   NHÂN VIÊN GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH - THỢ PHỤ BẬC 2

   Tuyển chọn từ những thợ gội bậc 1 ưu tú, có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, kinh nghiệm và trình độ gội - matxa - bấm huyệt điêu luyện

   • Dịch vụ gội dưỡng sinh - phục hồi sức khoẻ - hấp điều trị da và tóc ( liệu trình từ 45 - 60 phút )

   • Chào hỏi khách hàng
   • Đoán tuổi khách hàng và tìm cách xưng hô lịch sự, có thể xưng hô sao cho khách cảm thấy họ trẻ hơn tuổi thật 5 đến 10 tuổi mà vẫn cảm thấy được nhân viên tôn trọng ...
   • Học thuộc tên của từng khách hàng, đặc biệt là khách quen và khách Vip
   • Tư vấn khách chọn loại dầu gội - dầu xả thích hợp
    • Khi gội đầu, thợ gội sẽ trò chuyện các vấn đề về dầu gội chăm sóc tóc + da đầu , trao đổi một vài bí kíp chăm sóc tóc - dưỡng tóc tại nhà với khách
    • Giới thiệu và bán một số sản phẩm dầu gội - dầu xả - dầu hấp tóc - các sản phẩm đặc trị dành cho tóc 

   • Rửa mặt - Matxa mặt chuyên nghiệp:

   • Tư vấn sử dụng loại sữa rửa mặt - kem matxa mặt phù hợp với làn da của khách
   • Tư vấn sử dụng mặt nạ dưỡng da
   • Trò chuyện các vấn đề về chăm sóc da, trao đổi một vài bí kíp chăm sóc da với khách
   • Giới thiệu và bán một số sản phẩm rửa mặt - matxa mặt - mặt nạ dưỡng da ...
    • Vừa rửa mặt - matxa mặt vừa trò chuyện vui vẻ với khách hàng 
     • Nếu là khách mới thì bạn nên gợi ý và chủ động trong việc gợi chuyện, hỏi han bắt chuyện một số chủ đề về cuộc sống, các sở thích âm nhạc hoặc thể thao hoặc thời sự mà khách quan tâm
     • Nếu là khách quen thì những câu chuyện sẽ trở nên thân thiết hơn, có thể là cả những tâm sự về gia đình, cách giáodục con cái, các đề tài nóng trên mạng xã hội, thậm chí thân nữa có thể chém gió với khách mà không ngại sự quở mắng của khách ... có điều chém gió cũng phải có nghệ thuật và có chừng mực, không được nhố nhăng và lố bịch sẽ ảnh hưởng đến không khí chung của salon

   • Bấm huyệt đầu cổ gáy 

   • Vận dụng các hiểu biết về y học cổ truyền nhằm xoa bấm các huyệt đạo giúp cho khí huyết lưu thông
    • Có thể im lặng lúc này cho khách tận hưởng một giấc ngủ nhẹ tầm 10-15 phút.

   NHÂN VIÊN HẤP DƯỠNG TÓC - ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI TÓC - THỢ PHỤ BẬC 2

   Tuyển chọn từ những thợ gội bậc 2 ưu tú có kiến thức chuyên môn về da đầu, cấu trúc + các thành phần hoá học bên trong sợi tóc, có thể pha chế điều trị và hoá chất + thảo dược phục hồi tóc

   • Tư vấn các gói dịch vụ hấp tóc - điều trị tóc hiện có tại salon
   • Chọn các loại thuốc hấp điều trị tóc phù hợp chất tóc của khách
   • Pha chế thuốc hấp dưỡng - điều trị tóc 
    • Công việc này thường đòi hỏi nhân viên được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm chuyên môn sâu, nắm vững kiến thức về cấu trúc sợi tóc, nắm vững nguyên lý hoá học - vật lý của các sản phẩm đặc trị tóc, nắm vững kiến thức bệnh lý tóc ...
    • Đối với tóc hư tổn quá nặng nề phải có liệu trình phục hồi từng bước cụ thể 
   • Tra thuốc hấp
   • Điều khiển thiết bị máy hấp tóc
    • Chuẩn bị một số khăn bông sạch hoặc khăn giấy ngay khi khách có nhu cầu
    • Trong thời gian khách ngồi hấp tóc có thể đưa cho khách một số tạp chí về tóc hoặc bảng màu nhuộm để khách nghiên cứu
    • Có thể cung cấp mật khẩu Wifi cho khách ngồi duyệt smartphone

   NHÂN VIÊN SẤY KIỂU - TẠO KIỂU TÓC

    • Thợ sấy bậc 1: được đào tạo sấy và kẹp lọn giả tương đối ổn trên 50 tóc thật
    • Thợ sấy bậc 2: được đào tạo sấy và kẹp lọn giả thành công trên 100 tóc thật
    • Chuyên gia sấy tạo kiểu bới tóc: có kinh nghiệm thâm niên trong nghề ...
     • Có thể tư vấn và sáng tạo ra những kiểu tóc ấn tượng trình độ cao


   NHÂN VIÊN TRỢ LÝ GIÚP VIỆC CHO THỢ HOÁ CHẤT - THỢ PHỤ BẬC 1

   • Được tuyển chọn từ những thợ học việc - thực tập sinh ưu tú

    • Là những người đã được đào tạo kỹ năng phụ việc hoá chất 
    • Đã được kiểm tra chuyên môn kỹ càng
    • Họ là những người được chỉ định làm trợ lý cho thợ chính và chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ thợ chính
    • Họ phải chuẩn bị xe đựng đầy đủ dụng cụ làm tóc cần thiết trước khi thợ chính bắt đầu thực hiện công việc chuyên môn
    • Họ có nhiệm vụ luôn đứng cạnh thợ chính và khách hàng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc gói dịch vụ làm hoá chất
    • Họ có nhiệm vụ thu dọn sạch sẽ hiện trường sau khi kết thúc dịch vụ hoá chất

   NHÂN VIÊN UỐN TÓC - THỢ CHÍNH 

   Thợ uốn tóc bậc 1: 

   • Là những học viên ưu tú được tuyển chọn sau khi được đào tạo khoá uốn tóc cơ bản.
   • Các bạn này cần tích luỹ kinh nghiệm trên 20 mái tóc thật
   • Đôi khi gặp các vấn đề khó vẫn cần lấy ý kiến hướng dẫn của nhà thiết kế hoặc các anh chị đồng nghiệp có thâm niên kinh nghiệm

   Thợ uốn tóc bậc 2:

   • Là những học viên ưu tú được tuyển chọn sau khi tốt nghiệp khoá học uốn tóc nâng cao.
   • Các bạn thợ uốn tóc bậc 1 sau một thời gian làm việc cũng được học tu nghiệp khoá uốn tóc nâng cao để tuyển vào thợ bậc 2
   • Các bạn này cần tích luỹ kinh nghiệm trên 50 mái tóc thật
   • Gặp một số trường hợp khó các bạn vẫn cần sự tư vấn giúp đỡ của các chuyên gia uốn tóc

   Chuyên gia uốn tóc:

   • Các bạn thợ uốn tóc bậc 2 sau khi tích luỹ kinh nghiệm từ 200 tác phẩm trở lên đã đủ kinh nghiệm trở thành những chuyên gia lĩnh vực uốn tóc
   • Xử lý vững các trường hợp khó
   • Có kỹ năng phân công lao động trong quá trình uốn tóc
    • Sắp đặt trình tự từng bước thực hiện từng kiểu tóc từ bắt đầu đến kết thúc


   NHÂN VIÊN ÉP DUỖI TÓC - THỢ CHÍNH 

   Thợ ép duỗi tóc bậc 1:

   • Là những học viên ưu tú được tuyển chọn sau khi được đào tạo cơ bản có thể ép duỗi tóc thẳng đúng qui trình bài bản
   • Các bạn này cần tích luỹ kinh nghiệm trên 20 mái tóc thật
   • Đôi khi gặp các vấn đề khó vẫn cần lấy ý kiến hướng dẫn của nhà thiết kế hoặc các anh chị đồng nghiệp có thâm niên kinh nghiệm

   Thợ ép duỗi tóc bậc 2:

   • Là những học viên ưu tú được tuyển chọn sau khi tốt nghiệp khoá học ép duỗi tóc nâng cao.
   • Các bạn thợ ép duỗi tóc bậc 1 sau một thời gian làm việc cũng được học tu nghiệp khoá ép duỗi tóc nâng cao để tuyển vào thợ bậc 2
   • Các bạn này cần tích luỹ kinh nghiệm trên 50 mái tóc thật
   • Gặp một số trường hợp khó các bạn vẫn cần sự tư vấn giúp đỡ của các chuyên gia nhuộm tóc

   Chuyên gia ép duỗi tóc:

   • Các bạn thợ ép duỗi tóc bậc 2 sau khi tích luỹ kinh nghiệm từ 200 tác phẩm trở lên đã đủ kinh nghiệm trở thành những chuyên gia lĩnh vực ép duỗi tóc
   • Xử lý vững các trường hợp khó
   • Có kỹ năng phân công lao động trong quá trình uốn tóc
    • Sắp đặt trình tự từng bước thực hiện từng kiểu tóc từ bắt đầu đến kết thúc

   NHÂN VIÊN NHUỘM TÓC - THỢ CHÍNH

   Thợ nhuộm tóc bậc 1:

   • Là những học viên ưu tú được tuyển chọn sau khi tốt nghiệp khoá học nhuộm tóc cơ bản.
   • Các bạn này đã nhuộm thành công các màu dễ trên 20 mái tóc thật
   • Các bạn này tương đối vững lỹ thuyết + thực hành kỹ năng nhuộm cơ bản
   • Gặp một số trường hợp khó các bạn vẫn cần sự tư vấn giúp đỡ của các anh chị nhiều kinh nghiệm hơn

   Thợ nhuộm tóc bậc 2:

   • Là những học viên ưu tú được tuyển chọn sau khi tốt nghiệp khoá học nhuộm tóc nâng cao.
   • Các bạn thợ nhuộm bậc 1 sau một thời gian làm việc cũng được học tu nghiệp khoá nhuộm nâng cao để tuyển vào thợ bậc 2
   • Các bạn này đã nhuộm thành công các màu tóc nhuộm khó trên 50 mái tóc thật
   • Các bạn này tương đối vững vàng lý thuyết + thực hành kỹ năng nhuộm nâng cao
   • Gặp một số trường hợp khó các bạn vẫn cần sự tư vấn giúp đỡ của các chuyên gia nhuộm tóc

   Chuyên gia nhuộm tóc:

   • Các bạn thợ nhuộm tóc bậc 2 sau khi tích luỹ kinh nghiệm từ 200 tác phẩm trở lên đã đủ kinh nghiệm trở thành những chuyên gia lĩnh vực nhuộm tóc
   • Xử lý vững các trường hợp khó
   • Có kỹ năng phân công lao động trong quá trình nhuộm tóc
    • Sắp đặt trình tự từng bước thực hiện từng kiểu tóc từ bắt đầu đến kết thúc


   NHÂN VIÊN CẮT TÓC NAM - THỢ CHÍNH

   Thợ cắt tóc nam bậc 1: 

   • Tuyển chọn từ các học viên cắt tóc nam cơ bản ưu tú
   • Đã có kinh nghiệm cắt trên 50 tác phẩm tóc nam phổ thông
   • Ngoại hình ổn
   • Đồng phục và kỷ luật
   • Có kỹ năng giao tiếp tốt
   • Kiểu dáng tóc đạt tiêu chuẩn cổ điển - chân phương

   Thợ cắt tóc nam bậc 2:

   • Tuyển chọn từ các thợ cắt tóc nam bậc 1 ưu tú
   • Đã tốt nghiệp khoá học cắt tóc nam nâng cao
   • Ngoại hình ổn
   • Đồng phục và kỷ luật
   • Kỹ năng giao tiếp và tư vấn thiết kế kiểu tóc nam.
   • Đã có kinh nghiệm cắt trên 200 tác phẩm tóc nam từ phổ thông đến hiện đại
   • Biết làm các kỹ thuật hoá chất tóc nam ( ép / uốn - duỗi / nhuộm ... tóc nam)
   • Biết điêu khắc hoa văn Tattoo trên tóc nam
    • Có hoa tay học càng hay


   NHÂN VIÊN CẮT TÓC NỮ - THỢ CHÍNH

   Thợ cắt tóc nữ bậc 1: 

   • Tuyển chọn từ các học viên cắt tóc nữ cơ bản ưu tú
   • Đã có kinh nghiệm cắt trên 50 tác phẩm tóc nữ phổ thông
    • Tóc lá cổ điển
    • Tóc lửng cổ điển
    • Tóc bob cổ điển
    • Tóc tém cổ điển
   • Ngoại hình ổn
   • Đồng phục và kỷ luật
   • Có kỹ năng giao tiếp tốt
   • Kiểu dáng tóc đạt tiêu chuẩn cổ điển - chân phương

   Thợ cắt tóc nữ bậc 2:

   • Tuyển chọn từ các thợ cắt tóc nữ bậc 1 ưu tú
   • Đã tốt nghiệp khoá học cắt tóc nữ nâng cao
   • Ngoại hình ổn
   • Đồng phục và kỷ luật
   • Kỹ năng giao tiếp và tư vấn thiết kế kiểu tóc nữ.
   • Đã có kinh nghiệm cắt trên 200 tác phẩm tóc nam từ phổ thông đến hiện đại
    • Tóc lá hiện đại
    • Tóc lửng hiện đại
    • Tóc bob hiện đại
    • Tóc quả nấm hiện đại
    • Tóc tém - pixie - tomboy ... hiện đại
    • Sáng tác và thực hiện sấy tạo kiểu tóc nữ ấn tượng - độc đáo


   CHUYÊN GIA THIẾT KẾ - TƯ VẤN KIỂU TÓC 

   Tuyển chọn từ các thợ chính ưu tú nhất.

   • Chuyên gia tư vấn bắt buộc phải là một người đã tốt nghiệp toàn diện về tóc
   • Am hiểu tất cả các kiểu tóc nam nữ 
    • Cơ sở dữ liệu hình ảnh, video, tạp chí về tóc
   • Có kỹ năng tư vấn, biết lắng nghe, cùng trao đổi với khách mọi vấn đề về tóc ... 
    • Hướng dẫn khách cách lựa chọn một kiểu tóc phù hợp nhất
   • Được đào tạo kỹ năng vẽ phác thảo - đồ hoạ kiểu tóc chỉ trong vài đường nét là khách đã hình dung được kiểu tóc mà chuyên gia thiết kế cho họ
    • Tư vấn kiểu dáng tóc dựa theo độ dài : tóc tém ngắn - tóc tomboy - tóc bob - tóc lửng - tóc lá - tóc dài
    • Tư vấn kiểu tóc dựa trên khuôn mặt
    • Tư vấn kiểu tóc dựa trên vóc dáng của khách hàng hoặc một số bộ phận cơ thể có tầm ảnh hưởng của mái tóc ( cổ, vai, gáy, lưng, eo, ngực , cánh tay ...)
    • Tư vấn kiểu tóc dựa trên tính chất công việc
    • Tư vấn kiểu tóc dựa trên sở thích 
    • Tư vấn kiểu tóc dựa trên gu thẩm mỹ - thời trang
    • Tư vấn kiểu tóc dựa trên xu hướng làm đẹp tóc của từng quí - từng năm
    • Tư vấn màu nhuộm dựa trên nước da nguyên bản của từng khách. Sao cho màu nhuộm tôn sáng nước da, tôn vinh được cá tính và gu thời trang của từng khách hàng
    • Tư vấn uốn hoặc ép duỗi xù căn cứ theo nguyện vọng làm dầy hoặc mỏng bớt tóc đi
    • Tư vấn nối tóc nếu khách có nhu cầu ... thảo luận cách chăm sóc mối nối và mái tóc nối tại nhà ...
   • Khi khách đã chọn xong dịch vụ làm tóc thì tiếp tục: 
    • Hướng dẫn khách gửi túi xách / tư trang / áo khoác / mũ ... vào khu cất giữ đồ của salon
    • Hướng dẫn khách vào khu vực phòng gội đầu
     • Chỉ đạo nhân viên thực hiện các khâu gội - dưỡng - hấp điều trị
     • Chỉ đạo matxa thực hiện các khâu matxa chân hoặc matxa thư giãn body (nếu khách có nhu cầu)
     • Chỉ đạo nhân viên da và Nail thực hiện các khâu chăm sóc da và móng (nếu khách có nhu cầu)
    • Phân công thợ cắt nam nữ theo bản thiết kế 
    • Phân công thợ sấy kiểu theo bản thiết kế 
    • Phân công thợ hoá chất ép - duỗi - uốn - nhuộm - nối tóc theo bản thiết kế 
    • Phân công thợ trang điểm theo bản thiết kế 
   • Trực tiếp cắt và làm hoá chất cho khách Vip nếu có yêu cầu

   Chụp tình cờ

    • www.korigami.vn

   Bạn đang tìm một chỗ dạy nhuộm tóc uy tín và có thương hiệu nổi tiếng tại Hà Nội ? 

   Chắc chắn không thể bỏ qua Học viện tóc Korigami số 07 Trần Tế Xương - quận Ba Đình - Hà Nội.

   • Giáo trình nhuộm tóc Korigami dựa trên tiêu chí Lý thuyết 20% + Thực hành 80% 
   • Cam kết học viên hoàn toàn nắm bắt và làm chủ qui trình công nghệ kỹ thuật nhuộm tóc chỉ trong vòng từ 3 đến 5 ngày ... 
   • Kể cả từ một người chưa hề biết một tí tẹo kiến thức nào về nhuộm tóc thậm chí chẳng hề có năng khiếu gì về màu sắc cũng có thể học trọn vẹn thành công khoá học này

   NHUỘM TÓC BẠCH KIM TRONG SUỐT HOẶC TÓC BẠCH KIM TRẮNG ĐỤC MÀ SỢI TÓC VẪN DAI - ĐANH SỢI ... LÀ KỸ THUẬT MÀ NHIỀU THỢ NGÀNH TÓC SƠ CẤP RẤT MONG MUỐN CHINH PHỤC ...

   Tại Korigami, các bạn sẽ được học cách tẩy và khử tóc lên sắc bạch kim Platinum hoặc bạc Silver chỉ sau một đến hai lần tẩy và khử màu kèm với chế độ hoá dầu và giữ liên kết Sulfate giúp sợi tóc bền dai và không sun chẻ ngọn ...

   MỘT NGHỀ TRONG TAY - HƯỞNG THỤ CẢ ĐỜI

   TIẾT HỌC NHUỘM TÓC BẠCH KIM MỘT LẦN TẨY TEST TÓC THẬT TẠI HÀ NỘI
   Hai ánh sắc bạch kim với hai chế độ khử khác nhau , một cho sắc bạch kim trong suốt, tép còn lại cho màu trắng vôi đục

    

   TIẾT HỌC NHUỘM TÓC BẠCH KIM MỘT LẦN TẨY TEST TÓC THẬT TẠI HÀ NỘI

    

   TIẾT HỌC NHUỘM TÓC BẠCH KIM MỘT LẦN TẨY TEST TÓC THẬT TẠI HÀ NỘI
   Khi chụp với ánh đèn Flash chúng ta càng nhìn rõ hơn sự trong suốt của tép thứ nhất và sự đục cản sáng của tép thứ nhì

   CÙNG VỚI VIỆC BIÊN TẬP CÁC SƠ ĐỒ TOÁN HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN GIÚP CÁC EM NHẬN BIẾT CHÍNH XÁC CÁC GÓC NÂNG - BẮT - CẮT TÓC ... 

   Giáo trình Korigami phiên bản Điện Tử 8.0 trở đi sẽ liên tục cập nhật các hình ảnh minh hoạ với độ chính xác cao nhất các bước thực hiện từng bài cắt tóc nam - nữ - tomboy - unisex ...

   Chúng tôi hy vọng các em sẽ nắm bắt nhanh hơn và ghi nhớ vĩnh viễn những bài học quí giá - đúc kết dần thành kinh nghiệm làm nghề và truyền dạy nghề cho các thế hệ mai sau

   DẠY CẮT TÓC NAM HÌNH HỌC BÀI BẢN CHI TIẾT MINH HOẠ
   Những bạn nam có gương mặt Oval hoặc hơi dài khi muốn ăn gian tuổi và đổi mới phong cách thời trang thành Unisex rất thích hợp cắt tóc mái ngố Midi (che 1/2 trán) vì kiểu tóc này đôi khi tạo cảm giác ngô ngố baby rất kute

    

   DẠY CẮT TÓC NAM HÌNH HỌC BÀI BẢN CHI TIẾT MINH HOẠ
   Đầu tiên chúng ta chia tóc theo sơ đồ 4 khu vực gồm Mái - Vương Miện - Mai + Gáy ... Bắt đầu cắt từ phần tóc mai

    

   DẠY CẮT TÓC NAM HÌNH HỌC BÀI BẢN CHI TIẾT MINH HOẠ
   Sau đó cắt chuyển động tăng tiến ở phần gáy

    

   DẠY CẮT TÓC NAM HÌNH HỌC BÀI BẢN CHI TIẾT MINH HOẠ
   Sử dụng kỹ thuật cắt "kéo ngoài lược" cho phần tóc nằm sát các cạnh viền ... tạo độ xanh mai trắng gáy cho tác phẩm

    

   DẠY CẮT TÓC NAM HÌNH HỌC BÀI BẢN CHI TIẾT MINH HOẠ
   Phần tóc ở khu vực Vương Miện cắt chuyển động tròn nối tiếp với khu vực gáy 

    

   DẠY CẮT TÓC NAM HÌNH HỌC BÀI BẢN CHI TIẾT MINH HOẠ
   Sau khi cắt bạn nên kiểm tra đường thiết kế ngang - dọc để chắc chắn tóc cắt đều

    

   DẠY CẮT TÓC NAM HÌNH HỌC BÀI BẢN CHI TIẾT MINH HOẠ
   Cuối cùng là cắt chuyển động hình học ở phần tóc mái (sơ đồ chia múi cam) - chuyển động đều hoặc ngắn dần về phía các đường viền mái

   CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG


   cơ bản, CHI PHÍ, TRÊN 10 TRIỆU, HỌC PHÍ, KHÓA HỌC NGHỀ, lớp, MỨC, trung tâm, trường, tạo mẫu tóc, đào tạo, CẤP TỐC, DƯỚI 20 TRIỆU, NÂNG CAO,
   Cúp Và Bằng Khen "TOP 30 Thương Hiệu Thanh Niên Việt Yêu Thích Toàn Quốc 2013"
   ( Giải Thưởng Do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trao Tặng )
   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY
   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY
   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   MỘT SỐ TÁC PHẨM MẪU DO HỌC VIÊN KHÓA TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO TRÌNH BÀY

   Comments