ATM

  1. Đặt mua sản phẩm + dịch vụ hoặc nộp học phí qua TÀI KHOẢNTRẦN THANH QUÂN Số tài khoản : 10101-000312292-2( Ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương Hà Nội )
  2. Đặt mua sản phẩm + dịch vụ hoặc nộp học phí qua ATMTRẦN THANH QUÂN Mã số thẻ :711A46343207 ( Ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương Hà Nội)
Comments