korigami

+ ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ
   * HỌC TẠO MẪU TÓC NAM NỮ
        @ KHÓA [A] CƠ BẢN
        @ KHÓA [B] NÂNG CAO
        @ KHÓA [C] CẤP TỐC
   * HỌC TẠO MẪU TÓC TRỌN GÓI
        @ KHÓA [AB] 6 THÁNG
        @ KHÓA [BC] 3 THÁNG
        @ KHÓA [AZ] 8 THÁNG
   * HỌC CẮT TÓC CHUYÊN NGHIỆP
        @ KHÓA [F1] CẮT NAM CƠ BẢN
        @ KHÓA [F2] CẮT NAM NÂNG CAO 
        @ KHÓA [F3] CẮT TÓC NỮ CƠ BẢN
        @ KHÓA [F4] CẮT TÓC NỮ NÂNG CAO
        @ KHÓA [F5] TRỌN GÓI TẠO MẪU TÓC NỮ
   * HỌC XỬ LÝ HÓA CHẤT LÀM TÓC
        @ KHÓA [G] NHUỘM TÓC TOÀN NĂNG
        @ KHÓA [H] ÉP UỐN DUỖI XÙ TOÀN NĂNG
        @ KHÓA [ I ] UỐN SETTING KTS
   * HỌC TRANG ĐIỂM LÀM TÓC
        @ KHÓA [D] TRANG ĐIỂM
        @ KHÓA [E] BỚI CÔ DÂU
        @ KHÓA [DE] TRANG ĐIỂM BỚI TÓC
   * HỌC THỢ PHỤ SẤY GỘI VẼ MÓNG
        @ KHÓA [J] THỢ PHỤ NGÀNH TÓC
        @ KHÓA [N] VẼ MÓNG TRANG TRÍ ĐIỆN THOẠI
        @ KHÓA [S] SẤY TÓC THỜI TRANG

Comments