BÓC ĐỎ

A) BÓC ĐỎ HỒNG BẰNG BỘT TẨY

 • Lần 1: ( 70% Bột tẩy + 30% Green ) + Oxy 9 = Tỷ lệ 1 : 1,5
  • Sau 10 phút gạt thuốc 
  • Thoa dưỡng tóc
 • Lần 2 ( 70% Bột tẩy + 30% Green ) + Oxy 6 = Tỷ lệ 1 : 1,5
  • Sâu 10 phút gạt thuốc thoa dưỡng tóc
  • Thoa dưỡng tóc
 • Lần 2 ( 70% Bột tẩy + 30% Green ) + Oxy 3 = Tỷ lệ 1 : 1,5
  • Sâu 10 phút gạt thuốc thoa dưỡng tóc
  • Thoa dưỡng tóc
 • Lần 4 : Khử màu hồng pastel còn sót lại
  • 60% 0.0.0 + 40% Blue + 100% Oxy 1,5 + 100% H20
  • Tóc hiện màu xanh dương
  • Gội 5 - 7 lần cho đến khi tóc vàng trắng hoặc trắng nhé
Comments