BÓC MÀU‎ > ‎

BÓC PHỦ BÓNG ĐỎ VỚI CÁC SẢN PHẨM CÓ SẴN TRONG TIỆM

Chia làm 2 trường hợp

 • Nhuộm đỏ xong phủ bóng :
  • Phải bóc đỏ phủ bóng kim loại ra trước
  • Sau đó bóc tiếp màu oxy hoá
 • Nhuộm vàng - tẩy xong phủ bóng
  • Chỉ cần bóc lớp phủ bóng ra nền vàng

Chuẩn bị :

 • 0/33 mix Vàng
 • 0/99 mix Blue
 • 000
 • Cồn Ethanol ( cồn Y tế có màu xanh )

Công thức bóc phủ bóng đỏ :

 • ( 60% 0/33 + 30% 000 + 10% Blue + 20% cồn Ethanol ) + 100% Oxy 9
Khử đỏ oxy hoá xem bài trước
Comments