BÓC MÀU‎ > ‎

BÓC PHỦ BÓNG ĐỎ VỚI CÁC SẢN PHẨM CÓ SẴN TRONG TIỆM

Chia làm 2 trường hợp

  • Nhuộm đỏ xong phủ bóng :
    • Phải bóc đỏ phủ bóng kim loại ra trước
    • Sau đó bóc tiếp màu oxy hoá
  • Nhuộm vàng - tẩy xong phủ bóng
    • Chỉ cần bóc lớp phủ bóng ra nền vàng

Chuẩn bị :

  • 0/33 mix Vàng
  • 0/99 mix Blue
  • 000
  • Cồn Ethanol ( cồn Y tế có màu xanh )

Công thức bóc phủ bóng đỏ :

  • ( 60% 0/33 + 30% 000 + 10% Blue + 20% cồn Ethanol ) + 100% Oxy 9
Khử đỏ oxy hoá xem bài trước
Comments