ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC CẮT TÓC SƠ CẤP

Điểm và đường chia là bài học bắt buộc đối với bất cứ học viên lớp sơ cấp vỡ lòng nào khi họ tham gia học nghề tóc, dù bạn đăng ký học tại bất cứ nơi nào trên thế giới này, đều bắt buộc phải học thuộc các qui định về điểm và đường chia ...

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

Cách đặt tên cho các điểm - đường chia ấy sẽ được điều chỉnh một chút khác biệt tại mỗi quốc gia, mỗi địa phương, mỗi một trung tâm đào tạo ... Thế nhưng hầu hết đều công nhận cách đặt tên các điểm theo hệ thống giáo dục ngành tóc châu Âu - Mỹ ( sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ quốc tế )


1. Thượng điểm (TP – Top Point):

Điểm giữa đỉnh đầu, nơi đường ngang đi qua điểm cao nhất trên đầu.

Thượng điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi chiều dài khuôn mặt.

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

Top point _ thượng điểm

2. Tâm điểm (CP – Central Point)

Điểm giữa trán, điểm cao nhất của khuôn mặt.

Tâm điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi độ rộng hẹp của trán

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

Central point _ Tâm điểm

3. Trung điểm sau (BP – Back Point)

Điểm giữa phía sau đầu, nơi đường thẳng đứng đi qua điểm lồi nhất phía sau đầu.

Trung điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi độ cân xứng cho đầu.

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

Back point _ Điểm gáy sau

4. Điểm vàng (GP- Gold Point)

Từ điểm giao nhau của 2 đường vuông góc ngang và dọc qua TP và BP, kẻ đường 45 độ xuống đỉnh đầu phía sau. Hay điểm giữa của đường cong nối TP và BP.

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

Gold Point _ Điểm Hoàng Kim


5. Tâm điểm trước ( FSP – Front Side Point)

Từ điểm giao nhau của 2 đường vuông góc ngang và dọc qua CP và EP (Ear Point) , kẻ đường 45 độ xuống trước trán. Hay là điểm giao nhau của đường chữ U với đường viền trán. Tâm điểm trước điều khiển phía trước và 2 bên mặt, từ lông mày đến thái dương.

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

Front Side Point _ Điểm hốc trán 2 bên trái và phải phía trước mặt


6. Điểm bên (SP – Side Point)

Dùng để hiệu chỉnh hai bên má của khuôn mặt.

7. Điểm góc bên (SCP – Side Corner Point)

Dùng để hiệu chỉnh vùng dưới hàm của khuôn mặt.

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

Side Point _ Điểm Thái Dương

Side Center point _ Điểm Mai


8. Tâm điểm sau (Điểm sau cổ – NP – Neck Point + Điểm bên cổ – NSP – Neck Side Point)

Điểm giữa sau cổ và hai điểm bên cổ. Dùng để hiệu chỉnh đường viền ngoài của cổ hoặc phần tóc phía sau.

9. Điểm bên tai ( EP – Ear Point) + Điểm sau tai ( EBP – Ear Back Point)

Điều khiển phần tóc hai bên.

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


10. Các điểm "trung điểm phụ"

CTMP (Central Top Middle Point), TGMP (Top Gold Middle Point), GBMP ( Gold Back Middle Point), BNMP ( Back Neck Middle Point)

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


NÊN NHỚ HỄ ĐĂNG KÝ HỌC BẤT CỨ KHÓA HỌC NÀO VỀ CẮT TÓC THÌ BƯỚC SƠ CẤP ĐỀU ÁP DỤNG ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA NHA CÁC BẠN

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

 

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ


[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

[HỌC CẮT TÓC] CÁC ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG CHIA TRÊN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC NGHỀ

Comments