[E] KHÓA HỌC BỚI TÓC CÔ DÂU TOÀN DIỆN CHUYÊN NGHIỆP

Khóa [BỚI_1] bới tết tóc cá nhân : học phí 2 triệu / 7 tiết học (mỗi tiết 2 tiếng)
Khóa [BỚI_2] bới tết tóc cô dâu dạ hội chuyên nghiệp : học phí 4 triệu / 15 tiết học (mỗi tiết 2 tiếng)