BÀI CẮT TÓC CHIẾC LÁ OVAL MÁI NGỐ BÁM CỤP

BÀI VIẾT DÀNH TẶNG CHO CÁC BẠN Ở XA ÍT CÓ ĐIỀU KIỆN THAM QUAN TRỰC TIẾP CÁC LỚP HỌC CẮT TÓC NỮ CƠ BẢN - NÂNG CAO TẠI KORIGAMI

Qua một số hình ảnh mong rằng các bạn được biết thêm về tình hình dạy và học nghiêm túc của tập thể thầy trò Korigami

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

v

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

 

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP

Sau đây là một số tác phẩm do học sinh Korigami cắt tại lớp

BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤPBÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP


BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP


BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP


BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP


BÀI CẮT TÓC LÁ OVAL CÚP PHỒNG NGỌN ĐỘ ĐUỔI TẦNG THẤP


Comments