Trợ nhuộm Goldwell Nectaya

DUNG MÔI DƯỠNG TÓC NECTAYA GOLDWELL

D
Pha trộn dung môi với màu nhuộm Nectaya, bạn sẽ có được một hỗn hợp màu có độ ổn định cao nhất và độ pH tối ưu với nồng độ kiềm thấp nhất có thể

Với 4 loại dung môi dưỡng tóc: 3%, 6%, 9%, 12%
Comments