Trợ nhuộm Goldwell Topchic

DUNG MÔI PHA MÀU NHUỘM TOPCHIC OXY GOLDWELL 1000ML

DUNG MÔI PHA MÀU NHUỘM OXY GOLDWELL TOPCHIC (3%, 6%, 9%, 12% )

DUNG TÍCH: 1000ML
Comments