HIGHCOLOR‎ > ‎

1.2 NHUỘM TONE LẠNH SAU TẨY

NHUỘM TONE LẠNH SAU TẨY CHỦ YẾU LÀ CÁC GAM RÊU NHẠT HOẶC KHÓI

Về mặt lý thuyết, tóc tẩy sáng và rỗng dễ lên màu hơn so với tóc nguyên bản hoặc đang có Level thấp an toàn hơn
Tuy nhiên nếu tóc vừa tẩy xong mà ta nhuộm các màu có chứa hạt Blue bất kỳ gồm cả Xanh Lá, Rêu, Vàng Rêu, Khói Rêu, Khói, Tàn Tro v.v  ... thường rất hay bị hiện tượng sẫm màu

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

 • Nguyên nhân 1: 

  • Tóc ở chân là tóc non cho nên khi tẩy chân tóc dễ bị sáng hơn thân và ngọn
  • Tóc non ở chân vừa bị tẩy sáng lên cho nên phải nhuộm dậm chân trước 

 • Khăc phục 1:

  • Lấy ánh sắc mục tiêu pha với Oxy 6 nhuộm dậm chân tóc trước
  • 5 - 10 phút sau thấy chân tóc lên ánh sắc mục tiêu thì mới tiến hành nhuộm [ màu mục tiêu + màu Lv Bù + màu mix + Oxy 3 ]

 • Nguyên nhân 2

  • Chúng ta biết thuốc tẩy khiến vẩy biểu bì bị bong xù ra đặc biệt xù rỗng nhất ở phía ngọn
  • Nếu để tóc khô mà nhuộm đè tone lạnh lên thì ngay lập tức các hạt màu chen chúc nhau chui vội vàng vào các khe vẩy gây tình trạng ùn tắc - tóc lại khô nên các hạt màu không chui vào sâu được mà chỉ ken đặc ở lớp vỏ biểu bì tóc khiến cho tóc ở ngọn sậm màu hơn chân và thân tóc

 • Khắc phục 2

  • Phải đợi chân tóc ăn màu dặm thì mới xịt ẩm ngọn 
  • Nhuộm [ màu mục tiêu + màu bù Lv + màu mix + Oxy 3 ]

 • Nguyên nhân 3

  • Khi nhuộm các gam có ánh rêu mọi người thường nghĩ ngay đến sử dụng Green hoặc 7.2 - 8.2

 • Khắc phục 3

  • Tuy nhiên để cho an toàn ta có thể thay thế 7.1 , 7,11 , 8.1 , 8.11 vì khói cũng có chứa Blue đồng thời có 1 chút sắc tố Violet khử vàng ẩn trong tóc vừa tẩy

 • Nguyên nhân 4

  • Các bạn nếu chỉ tẩy mà không khử màu ẩn thì nhuộm tông lạnh sẽ bị phản màu khiến cho tóc bị đục màu

 • Khắc phục 4

  • Xử lý màu ẩn bằng màu khử Undertone mà chúng ta sẽ học trong phần Highcolor
Comments