HIGHCOLOR‎ > ‎

5.1 PHỦ BẠC THỜI TRANG

Mục đích bài viết nhằm xử lý các mái tóc có tỷ lệ sợi bạc ~50% (tóc lẫn cả bạc và màu đen xám L2-L3) ... nhưng khách không muốn nhuộm đen phủ bạc thuần muối kim loại ( đen xì xì ) ... mà họ vẫn hy vọng nhuộm các cấp độ trung bình hoặc sáng trẻ trung và có cả ánh sắc thời trang
 • Lưu ý : Tóc bạc của khách phải chưa qua nhuộm phủ bạc thuần muối kim loại
  • Nếu đã từng phủ bạc thuần muối kim loại phải bóc rửa màu sạch mới nhuộm sang phương pháp này được

PHỦ BẠC THỜI TRANG L4

 • B1 : 100% 4.0 + 30% Màu Mix Mục Tiêu + 100% Oxy 6
  • Ví dụ : Mục tiêu khách muốn 4.3 thì ta làm như sau
   • 100% 4.0 + 30% 0.33 + 100% Oxy 6
  • Sau 20 phút thì kiểm tra, lúc này tóc đen thì đã lên L4 còn tóc bạc thì mới bắt đầu ăn màu
 • B2 : Nhuộm màu mục tiêu 4.3 + Oxy 3

PHỦ BẠC THỜI TRANG TRÊN >L6

 • B1 : 100% 0.0.0 + 30% Màu Mix Mục Tiêu + 100% Oxy 12 ( nếu các sợi tóc đen quá đậm màu thì ta thay 0.0.0.0 - sáng nữa thì thay bằng 5 con 0 _ 6 con 0 )
  • Ví dụ : Mục tiêu khách muốn 6.3 thì ta làm như sau
   • 100% 0.0.0.0 + 30% 0.33 + 100% Oxy 12
  • Sau 20 phút thì kiểm tra, lúc này tóc đen thì đã lên L6 còn tóc bạc thì mới bắt đầu ăn màu
 • B2 : Nhuộm màu mục tiêu 6.3 + Oxy 3
Comments