HIGHCOLOR‎ > ‎8. TEST MÀU‎ > ‎

Cơ bản

Bước 1: Chuẩn bị 21 tép tóc ngắn ~10 cm

 • Chia ra làm 3 nhóm

  • Nhóm A : nâng lên Level 4 ( nếu tóc có sẵn L4 thì sử dụng luôn không cần nhuộm )
  • Nhóm B : nâng lên Level 6 hoặc 7 ( bằng màu nhiều số 0 )
  • Nhóm C : tẩy lên Level 9 ( bằng bột tẩy - tẩy 2 lần nếu cần thiết )

 • Viết báo cáo và đặt một số nghi vấn

  • Tại sao nâng tông dễ đều hơn so với tẩy
  • Tại sao nâng tông thì sợi tóc thô to hơn so với tẩy
  • Tại sao tóc tẩy thì dễ bị khô xơ hơn so với nâng tông

Bước 2 : Tháo rời 3 nhóm Level ra rồi ghép lại thành 7 nhóm nhỏ, 

 • Mỗi nhóm nhỏ gồm có: 1 tép L4 + 1 tép L7 + 1 tép L9

  • Nhóm 1: Nhuộm Mix Red
  • Nhóm 2: Nhuộm Mix Orange hoặc Copper
  • Nhóm 3: Nhuộm Mix Yellow hoặc Gold
  • Nhóm 4: Nhuộm Mix Green
  • Nhóm 5: Nhuộm Mix Blue
  • Nhóm 6: Nhuộm Mix Violet
  • Nhóm 7: Nhuộm Mix Ash hoặc Matt

 • Viết báo cáo và nêu một số nghi vấn

  • Tại sao các tép tóc L4 khó ăn màu
  • Nhìn như nào phân biệt L4 lạnh và L4 nóng
  • Tại sao các tép tóc L7 khi nhuộm ánh sắc thường bị sai lệch màu
   • Rút kinh nghiệm
  • Tại sao các tép tóc L9 khi nhuộm ánh sắc lên chuẩn hơn
   • Rút kinh nghiệm Nếu nhuộm Mix trên L9 thì có nên nhuộm chay hay nhuộm thêm cả màu ghép và khoá màu cho bền?
Nhóm trưởng tập họp báo cáo, cùng nhau phân công dán và trình bày các tép tóc nhuộm lên 1 tấm bìa cứng 

Comments