B. BÀI CẮT KIỂU TÓC NAM SO LE ĐỀU

KHI BẠN HỌC GIÁO TRÌNH KORIGAMI BẠN SẼ THẤY ĐƠN GIẢN VÀ DỄ HIỂU HƠN RẤT NHIỀU VÌ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG CON SỐ 1-2-3-4... THAY CHO CÁC CHỮ VIẾT THEO NGÔN NGỮ TIẾNG ANH VỪA KHÓ NHỚ VỪA RƯỜM RÀ ... CHÚNG TÔI DẠY HỌC THEO NGÔN NGỮ TOÁN HỌC ĐƠN GIẢN NHẤT - DỄ HIỂU NHẤT - DỄ THỰC HÀNH NHẤT NHƯNG VẪN ĐẢM BẢO ĐÚNG CÁC QUI TẮC CĂN CỨ TRÊN NỀN TẢNG LÝ THUYẾT QUỐC TẾ ...

00

+ Cách cắt

1- Chia phần đỉnh

01


2- Lấy một lớp dọc ở giữa, căng 90 độ trên, cắt đường ngang lấy chuẩn.

02


3- Chia các lớp ngang, căng 90 độ trên, dựa vào chuẩn, cắt đường ngang theo chuẩn.

03


4- Chia các lớp dọc, căng 90 độ trên, cắt kiểm tra chéo độ bằng

04


5- Phần 2 bên giáp đỉnh, lấy một lớp dọc bên hông, căng 45 độ trên, dựa vào chuẩn của phần đỉnh, cắt đường xiêng theo chuẩn.

05


6- Chia các lớp dọc, cắt tương tự hết phần 2 bên.

06


7- Phần sau giáp đỉnh, chia lớp dọc, căng 45 độ trên sau, dựa vào chuẩn của phần đỉnh, cắt đường xiêng theo chuẩn.

07


8- Phần 2 bên, chia các lớp dọc, căng 90 độ ngang (trái, phải), cắt đường đứng theo chuẩn phần giáp đỉnh.

08


9- Phần sau ót, chia các lớp dọc, căng 90 độ ngang (trái, phải), cắt đường đứng theo chuẩn phần giáp đỉnh.

09


10- Kiểm tra độ bằng 2 bên

10


11- Phần sau ót, chia các lớp dọc, căng 90 độ ngang sau, cắt đường đứng theo chuẩn phần giáp đỉnh.

11


12- Chia các lớp ngang, kiểm tra chéo độ bằng.

12


13- Cắt đường viền

13


14- Cắt phần mái

14

 

+ Video tham khảo

KIỂU TÓC NAM SO LE ĐỀU


Comments