a. QUAN SÁT ĐỐI TƯỢNG

 I. Phân tích định tính và định lượng
    + Phân tích định tính : thu thập dữ liệu bằng chữ nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm của đối tượng. Ví dụ, trong quan sát một bó hoa hồng bạn nhìn thấy các bông hoa, cành và lá.
    + Phân tích định lượng : thu thập dữ liệu bằng số, xem xét kích thước, tỉ lệ, chủ đề để xác định số lượng của mỗi phần. Ví dụ, bạn có thể thấy 6 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ, tỉ lệ 1:1.
Roses
   
 
II. Ba cấp độ quan sát
 
Có vô số các biến thể về kiểu tóc. Chúng bao gồm hình dáng, kết cấu, độ dài và các khía cạnh khác của sự thay đổi, làm thế nào để bắt đầu phân tích những khả năng thay đổi vô tận này? Điều này đòi hỏi một phương pháp có hệ thống, đó là chia nhỏ đối tượng quan sát thành các cấp độ khác nhau.

Mỗi góc nhìn của cùng một vật giống nhau có thể không giống nhau. Nhưng với một hệ thống phân tích, sự khác biệt giữa các góc nhìn khác nhau có thể được thảo luận. Vì thế chúng ta có thể dễ dàng nghiên cứu và phân loại. Ở đây chúng ta quan sát quy trình thành ba cấp độ. Hình dáng cơ bản, kết cấu và rút ra chi tiết của cấu trúc. Hãy nhớ luôn luôn sử dụng quá trình quan sát phân tích định tính và định lượng.

Observation

 + Hình dáng cơ bản :

Ở cấp độ này việc phải làm chỉ nhìn thiết kế và ghi nhớ cảm giác trực quan. Thiết kế kiểu tóc là nhìn vào đường viền của hình dáng.

+ Kết cấu chi tiết :

Ở cấp độ này bạn bắt đầu chú ý vào kích thước của mỗi vùng và phân tích các đặc tính riêng. Phân biệt các đặc tính về kết cấu và màu sắc.

+ Cấu trúc trừu tượng

Tại thời điểm này, bạn đã giành được hai cấp độ thông tin đầu tiên. Nếu chiều dài thay đổi, cần nhận biết. Bạn không chỉ phải hiểu và cảm nhận hình ảnh, mà còn phải hiểu cách mà hình ảnh được tạo thành.

Comments