a. Nâng sáng an toàn

NHUỘM NÂNG SÁNG AN TOÀN ( Level Max = 7 )

 • Nhuộm an toàn : Khi bạn nhuộm tóc với mục tiêu cấp độ sáng từ Level 1 đến Level 7 thì bạn sẽ tránh phải sử dụng đến thuốc kem tẩy - thuốc bột tẩy - thuốc rửa màu ... các loại thuốc ấy rất tổn hại đến cấu trúc sợi tóc

CÔNG THỨC NHUỘM NÂNG SÁNG AN TOÀN BẰNG MÀU NHUỘM LEVEL 

 • Quy ước :
  • Level hiện tại = HT
  • Level mục tiêu = MT
   • Bước 1: Tìm Oxy thích hợp :
    • Ta lấy MT - HT = khoảng cách ... từ đó ta biết nên chọn oxy nào là thích hợp
   • Bước 2: Tìm màu Level thích hợp
    • Ta có công thức lấy MT nhân 2 trừ đi HT = đáp án ( đáp án có số 10 thì đạt yêu cầu vì nếu lớn hơn Level 10 rất khó tìm sản phẩm)
  • Sau khi đã hoàn tất 2 bước thì ta có đáp án
 • Ví dụ :
  • Tóc khách HT có Level 2 và mong muốn đạt mục tiêu nhuộm nâng sáng lên Level 5
   • Bước 1 : Tìm Oxy thích hợp:
    • Ta lấy 5 - 2 = 3 ,,, Suy ra chọn Oxy 9% (nếu tóc tơ) hoặc chọn Oxy 12% (nếu tóc thô to)
   • Bước 2: Tìm màu Level thích hợp:
    • Ta lấy 5 x 2 - 2 = 8 ... Suy ra chọn tuýp nhuộm Level 8.0 (8/0)
   • Đáp án : Để nhuộm nâng sáng tóc từ Level 2 lên Level 5 một cách an toàn thì :
    • Ta lấy tuýp nhuộm 8.0 pha với oxy 9% ( nếu tóc tơ) hoặc Oxy 12% (nếu tóc thô to)
    • Tỷ lệ 1:1 hoặc 1:1,25 ... 
Comments