MEDIUM COLOR‎ > ‎

6. MÀU GHÉP MÀU PHA SẴN

Màu ghép là các tuýp màu có ký hiệu dạng 

A.B hoặc A/B 

 • Tỷ lệ giữa A : B = 1 : 1
 • Trong đó : 
  • A : là Cấp Level ( từ 1 đến 10 - 11 - 12 tuỳ hãng )
   • A: là qui ước chung quốc tế chỉ cấp độ sáng / tối của nền tóc
  • B : là Sắc Chính
   • B: cùng 1 màu sắc nhưng B có thể được tráo đổi bởi các hãng khác nhau vì họ muốn độc quyền bán sản phẩm cho các khách hàng riêng của họ
 • Ví dụ :
  • Tuýp màu ghi 5.6 thì ta hiểu
   • 5 trước dấu (.) là Cấp L5
   • 6 sau dấu (.) là Sắc ký hiệu 6 ( thông thường là Sắc Đỏ - có hãng lại dùng 0.6 đại diện cho sắc Tím )
  • Tuýp màu ghi 6.5 thì ta hiểu
   • 6 trước dấu (.) là Cấp L6
   • 5 sau dấu chấm (.) là Sắc ký hiệu số 5 ( tuỳ hãng đặt ra ký hiệu số 5 - thường là màu Hung - Đỏ Tím )
  • Tuýp màu ghi 4/2 thì ta hiểu
   • 4 trước dấu (/) là Cấp L4
   • 2 sau dấu chấm (/) là Sắc ký hiệu số 2 ( thường là màu Tím - đôi khi có hãng lại dùng 0.2 đặt cho ánh sắc Rêu)

A.BB hoặc A/BB

 • Tỷ lệ A : B : B  = 2 : 1 : 1
 • Trong đó : 
  • A : là Cấp Level ( từ 1 đến 10 - 11 - 12 tuỳ hãng )
  • B : là Sắc Chính
  • B : là Ánh Phụ cùng màu với Sắc Chính
 • Ví dụ :
  • Tuýp màu ghi 5/66 thì ta hiểu
   • 5 trước dấu (/) là Cấp L5
   • 66 sau dấu (/) là Sắc Ánh đồng dạng ký hiệu số 66 ( thông thường là Sắc Ánh Đỏ = nghĩa là Rất Đỏ )
  • Tuýp màu ghi 8.22 thì ta hiểu
   • 8 trước dấu (.) là Cấp L8
   • 22 sau dấu (.) là Sắc Ánh đồng dạng ký hiệu số 22 ( thông thường là Sắc Ánh Rêu = nghĩa là Rất Rêu )

A.BC hoặc A/BC

 • Tỷ lệ A : B : C = 2 : 1 : 1 
  • Một số hãng pha theo tỷ lệ 5 : 3,5 : 1,5 ( ví dụ Davines )
 • Trong đó : 
  • A : là Cấp Level ( từ 1 đến 10 - 11 - 12 tuỳ hãng )
  • B : là Sắc Chính có thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu
  • C : là Ánh Phụ chỉ nhìn thấy khi ở dưới ánh sáng cường độ mạnh
 • Ví dụ :
  • Tuýp màu ghi 8.43
   • 8 trước dấu (.) là Cấp L8
   • 4 sau dấu (.) là Sắc ký hiệu số 4 ( thông thường là sắc Cam Đồng )
   • 3 nằm cuối cùng là Ánh ký hiệu số 3 ( thông thường là ánh Vàng Kim )
  • Tuýp màu ghi 6/64
   • 6 trước dấu (/) là Cấp L6
   • 6 nằm sau dấu (/) là Sắc 6 ( thông thường là Sắc Đỏ )
   • 4 nằm sau cùng là Ánh 4 ( thông thường là Ánh Đồng )