[NÂNG CAO] KHÓA HỌC THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC NÂNG CAO // CHUYÊN SÂU


KHÓA [B1] TẠO MẪU TÓC NỮ NÂNG CAO

Cấp Chứng Chỉ B1 + Giới Thiệu Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp
Đối Tượng Nên Học : Đã Biết Cơ Bản Tóc Nữ
Học Phí : 10 Triệu
Thời Gian : 1~2 Tháng
Lịch Học : 2 Ca Sáng 9h-11h30 + Ca Chiều 14h-17h
Khuyến Mãi : 2 Đầu Canh + Kéo + Lược
Nội Dung Học : Lý Thuyết + Thực Hành Manocanh + Tóc Thật
Kỹ Năng Đạt Được : Cắt Tóc Nữ - Ép Duỗi Xù - Uốn Setting - Nhuộm 3D - Sấy - Nối Fiber ... Nâng Cao

KHÓA [B2] TẠO MẪU TÓC NAM + NỮ NÂNG CAO 

Cấp Chứng Chỉ B1 + Giới Thiệu Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp
Đối Tượng Nên Học : Đã Biết Cơ Bản Tóc Nữ
Học Phí : 12 Triệu
Thời Gian : 1~2 
Lịch Học : 2 Ca Sáng 9h-11h30 + Ca Chiều 14h-17h
Khuyến Mãi : 2 Đầu Canh + Kéo + Lược
Nội Dung Học : Lý Thuyết + Thực Hành Manocanh + Tóc Thật
Kỹ Năng Đạt Được : Cắt Tóc nam // Nữ - Ép Duỗi Xù - Uốn Setting - Nhuộm 3D - Sấy - Nối Fiber ... Nâng Cao

Comments