Người chơi hệ tóc ngắn

Người chơi hệ tóc ngắn mời đến Salon Korigami

Cam kết đó sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất đời bạn từng làm

Nói sai làm con bạn luôn

Người chơi hệ tóc ngắn Tomboy Kawai Bob bất chấp đường xa đến Korigami cắt cho chuẩn đẹp



  #bobkawai đến từ Hải Dương ... người kia chơi hệ #kawai đến từ Thanh Hoá ... cả hai cùng yêu thích sự  #mềmmại ... không ngại đường xa đến tận KORIGAMI ... 
20 năm theo đuổi Tóc Ngắn của mình là sự lựa chọn chính xác
____

THÍCH NHÍCH LUÔN NHA MỌI NGƯỜI

____
K R I G A M I Đ/c: số.7 Trần Tế Xương, ven hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
____
0915804875



Comments