HỌC CẮT TÓC Ở ĐÂU RẺ ĐẢM BẢO UY TÍN CHẤT LƯỢNG THẬT 100%

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami


Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami


 triệu học gì?

_ Gội dưỡng sinh [GỘI]
_  Uốn cơ bản [UỐN_1]
_ Nhuộm cơ bản [NHUỘM_1]
_ Sấy nghệ thuật [SẤY]

  triệu học gì?

_ Gội dưỡng sinh + sấy nghệ thuật [GỘI_SẤY]


  triệu học gì?

_ Cắt tóc nam căn bản Basic Barber [CẮT_NAM_1]

_ Nhuộm toàn diện chuyên nghiệp [NHUỘM_2]

_ Uốn toàn diện chuyên nghiệp [UỐN_2]

_ Bới Tết toàn diện chuyên nghiệp [BỚI]


 triệu học gì?

_ Cắt tóc nam Âu Mỹ toàn diện West Barber [CẮT_NAM_2]

_ Cắt tóc nữ căn bản Toniandguy [CẮT_NỮ_1]


 triệu học gì?


_ Hóa chất: Uốn + Nhuộm+ Phục hồi tóc toàn diện [UỐN_NHUỘM_2]


 triệu học gì?

_ Cắt tóc nữ toàn diện Toniandguy + Vidal Sassoon + Tomboy [CẮT_NỮ_TD]


  triệu học gì?

_ Cắt uốn nhuộm tạo mẫu tóc nam quốc tế World Barber [NAM_TD]

_ Cắt uốn nhuộm tóc nữ căn bản Toniandguy [CẮT_UỐN_NHUỘM_NỮ]

  triệu học gì?

_ Cắt tóc nam nữ toàn diện chuyên sâu [CẮT_NAM_NỮ_2]

_ Tạo mẫu tóc nam nữ căn bản [NAM_NỮ_TD_1]
  triệu học gì?

_ Cắt uốn nhuộm tóc nữ [CẮT_UỐN_NHUỘM_NỮ]

 triệu học gì?


_ Cắt uốn nhuộm tóc nam nữ [CẮT_UỐN_NHUỘM_NAM_NỮ]

  triệu học gì?

_ Chuyên gia tạo mẫu tóc nữ toàn diện chuyên sâu [NỮ_TD]


  triệu học gì?

_  Chuyên gia tạo mẫu tóc nam nữ toàn diện chuyên sâu [NAM_NỮ_TD_1]

  triệu học gì?

_ Tổng hợp chuyên gia tạo mẫu tóc nam nữ toàn diện + Bới tết tóc nghệ thuật chuyên sâu [NAM_NỮ_TD_3]

Học phí đào tạo nghề tóc niên khoá 2018-2019 tại Korigami

Comments