VÀNG RÊU - XANH RÊU

Chuẩn bị

 • 000 để nâng nền
 • 6.2 xanh rêu
 • 8.2 vàng rêu
 • 6.0 bù màu nền
 • 0/99 Mix Green
 • 0/33 Mix Yellow - Gold
 • Dầu gội xả giữ màu chuyên nghiệp

A) CÔNG THỨC 1: NÂNG NỀN MÀU NÂU TRÀ

 • 70% 000 + 20% Green + 10% Yellow + 100% Oxy 9
  • Chải cách chân 1cm ra hết ngọn
  • Time: 30 - 40p đạt màu chấm chân ... thêm 15 - 20p đi xả, sấy khô

B) CÔNG THỨC 2: XANH RÊU 

Màu xanh rêu

C) CÔNG THỨC 3: VÀNG RÊU

Màu vàng rêu

D) CÔNG THỨC 4: PHỦ MỊN

 • Bước 1: Nâng nền cao trên Level 7
 • Bước 2: Có càng tốt không có thì tóc hơi bị rỗng
  • Xanh rêu thì nhuộm công thức 2
  • Vàng rêu thì nhuộm công thức 3
 • Bước 3: phủ mịn ánh sắc Rêu - Oliu hoặc Vàng rêu do bạn tự pha chế
  • Chải phủ mịn đều từ chân ra ngọn
  • Có thể ủ nylon kích nhiệt 30 phút 
  • Sau đó để thêm 60- 90 phút
  • Gội xả giữ màu

E) CÔNG THỨC NHUỘM RÊU ĐẬM TRÊN LEVEL 6 (KHÔNG TẨY)

 • 60% 8.2 + 40% Green + Oxi 3%

F) CÔNG THỨC NHUỘM RÊU NHẠT TRÊN LEVEL 7 (KHÔNG TẨY)

 • 80% 8.2 + 20% Green + Oxy 9%
Comments