REUREU

Xanh rêu và Vàng rêu trên nền tóc đen hoặc đã có màu

Chuẩn bị:

 • 000: Nâng nền
 • 6.2 ( đối với xanh rêu )
 • 8.2 ( đối với vàng rêu )
 • 6.0 ( bù cấp Level )
 • 0.99 hoặc Mix Green
 • 0.88 hoặc Mix Blue
 • 0.33 hoặc Mix Yellow

Gội đầu:

 • Có thể nâng tone trực tiếp trên tóc đen hơi bẩn không cần gội
 • Tóc nguyên bản chưa nhuộm mà muốn nhuộm trực tiếp lên nâu rêu thì xả tóc với dầu gội cho mở biểu bì ... xoa nhẹ chứ không gãi
 • Tóc đã có màu cũ tông Nóng thì phải bóc màu trước khi nhuộm rêu
 • Tóc đã có nền Level tương đối sáng trên 5 thì không cần nâng tone

A) CÔNG THỨC 1: NÂU TRÀ

 • 70% 000 + 20% Mix Green + 10% Mix Yellow + 100% Oxy 9
  • Chải cách chân 1cm cho đến hết ngọn đen
 • 30p - 40p đạt màu mới tra thuốc vào chân
 • Thêm 10p - 20p đều màu thì đi xả

B) CÔNG THỨC 2: XANH RÊU

 • Bước 1: nâng tone lên 5-6-7
 • Bước 2: 50% Mix Green + 50% Oxy 6
  • Level càng cao thì tỷ lệ Mix Green càng giảm bớt
  • Cách chân 1cm - thấy sậm thì kéo ra cách chân 2-3 cm
  • Bước này chủ yếu khử hết phần màu đỏ - cam còn ẩn trong tóc
 • Bước 3: 65% 6.2 + 20% Màu Bù 6.0 + 15% Mix Green + 100% Oxy 6
  • Tỷ lệ màu bù có gia giảm tuỳ theo từng Level
   • Level 5: tỷ lệ màu bù 15%
   • Level 6: tỷ lệ màu bù 20%
   • Level 7: tỷ lệ màu bù 25%
   • Level 8: tỷ lệ màu bù 30%
  • Chải cách chân 1cm ra đến hết phần tóc khoẻ 
  • Đạt màu mới chải thuốc xuống tóc yếu vì tóc yếu ngậm ánh sắc nhanh hơn
  • Nên xịt ướt chỗ tóc yếu trước khi chải màu tránh thâm ngọn
 • Khoá màu: 
  • 70% dập 2 uốn nóng + 20% Mix Green + 10% Serum
  • Chải đều từ chân ra ngọn
  • Thời gian từ 5 - 10 phút
 • Gội bằng dầu gội giữ màu - sấy khô gió mát

C) CÔNG THỨC 3: VÀNG RÊU

 • Bước 1: nâng tone lên 5-6-7-8-9
 • Bước 2: 50% Mix Green + 50% Oxy 6
  • Level càng cao thì tỷ lệ Mix Green càng giảm bớt
  • Bước này để khử bớt đỏ - cam khỏi tóc
 • Bước 3: 55% 8.2 + 30% Màu bù 8.0 + 10% Mix Yellow + 5% Mix Green + 100% Oxy 6
  • Tỷ lệ màu bù có gia giảm tuỳ theo từng Level
   • Level 5: tỷ lệ màu bù 15%
   • Level 6: tỷ lệ màu bù 20%
   • Level 7: tỷ lệ màu bù 25%
   • Level 8: tỷ lệ màu bù 30%
  • Chải cách chân 1cm ra đến hết phần tóc khoẻ 
  • Đạt màu mới chải thuốc xuống tóc yếu vì tóc yếu ngậm ánh sắc nhanh hơn
  • Nên xịt ướt chỗ tóc yếu trước khi chải màu tránh thâm ngọn
 • Khoá màu: 
  • 70% dập 2 uốn nóng + 10% Mix Yellow + 10% Mix Green + 10% Serum
  • Chải đều từ chân ra ngọn
  • Thời gian từ 5 - 10 phút
 • Gội bằng dầu gội giữ màu - sấy khô gió mát
Comments