DẠY SẤY TÓC NGHỆ THUẬT

Học phí : 2 triệu 

 • Thời gian : từ 7 đến 10 tiết học
 • Tuyển sinh : đăng ký ngày nào bắt đầu học ngày đó
 • Thực hành : trên đầu canh và trên tóc thật
 • Cam kết : đào tạo cho đến khi làm được
 • Khuyến mãi : đăng ký học gội dưỡng sinh chỉ cần đóng thêm 1 triệu

Chi tiết cụ thể học những gì?

 • Dụng cụ :

  • Cách sử dụng máy sấy tóc 
  • Cách sử dụng máy là tóc bảng thẳng
  • Cách sử dụng máy là tóc bảng cong
  • Cách sử dụng lược sấy tóc
  • Cách sử dụng lô sấy tóc

 • Sấy khô :

  • Kỹ năng sấy khô tóc sau khi vừa gội
  • Kỹ năng sấy khô tóc sau khi vừa hấp phục hồi
  • Kỹ năng sấy khô tóc sau khi vừa làm hóa chất

 • Sấy kiểu nghệ thuật :

  • Sấy thẳng
  • Sấy cúp
  • Sấy phồng
  • Sấy xoăn chữ C
  • Sấy xoăn chữ S
  • Sấy sóng lơi cúp / vểnh

 • Là kiểu nghệ thuật

  • Là thẳng
  • Là cúp
  • Là phồng
  • Là xoăn
  • Là sóng lơi
Comments