STEPNAMNU

Các học viên Barber khi tham gia huấn luyện tại Korigami sẽ trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc để đạt được các trình độ sau:


🅰️ Giai đoạn học nghề ( khoảng ~2 tháng )

✅ Nhập môn bậc 0 : lý thuyết barber _ học thuộc 24 kỹ năng từng bước trở thành barber _ học thuộc từ khoá tiếng Anh _ học thuộc tên gọi tiếng Anh mỗi kiểu tóc _ Học thuộc cách

✅ Nhập môn bậc 0.5 : rèn luyện thao tác với tất cả các loại dụng cụ barber ••• kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác cắt barber từ dễ đến khó

✅ Nhập môn bậc 0.9 : sử dụng các sản phẩm tạo kiểu

✅ Sơ cấp bậc I : cắt 50 đầu tóc thật khi tham gia các chuyến đi cắt từ thiện ( huấn luyện viên hướng dẫn )

✅ Trung cấp bậc II : cắt thật 50 kiểu tóc hiện đại cho người mẫu _ anh em bạn bè _ khách hàng có kiểu tóc dễ thực hiện ( giảng viên 1 kèm 1 )

✅ Trung cấp bậc III : cắt sấy tạo 50 kiểu tóc đẹp cho khách hàng khó tính ( tự mình nhận thực hiện hoàn thành nhiệm vụ không có người hỗ trợ )

✅ Cao cấp bậc IV : cắt uốn nhuộm 50 kiểu tóc sáng tạo cho khách hàng khó tính ( hoàn toàn chủ động phân chia từng giai đoạn thực hiện tạo kiểu tóc từ bắt đầu tới kết thúc hoàn chỉnh )

••• CẤP CHỨNG CHỈ BARBER •••


🅱️ Giai đoạn hành nghề

✅ Cộng tác viên không chính thức bậc V : ăn chia % sản phẩm

✅ Cộng tác viên chính thức bậc VI : chế độ lương + thưởng cơ bản

✅ Thợ barber bậc VII : chế độ lương + thưởng theo trình độ

🆎 Giai đoạn hướng nghiệp

✅ Giới thiệu việc làm tại một số Barber khu vực Hà Nội

✅ Hướng dẫn nghệ thuật kinh doanh Barber _ phương pháp quản lý điều hành _ Trang trí nội thất barber _ Mua sắm đầu tư dụng cụ barber _ Tuyển dụng đào tạo thợ barber _ Phát triển nguồn nhân lực _ Xây dựng thương hiệu •••
Comments