TEST

Danh sách Trang con


 Nhập môn

 Lý thuyết

Thực hành manocanh

 Sát hạch

Test trên tóc mẫu

Thực hiện trên người mẫu

 Giao tiếp

 
 Qui tắc nghề nghiệp

 
 Cấp bậc ngành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế     
 Phân loại tiệm gội đầu - tiệm cắt uốn tóc bình dân - barber shop - hair salon - hair spa - hair academy     
 Phân loại - sắp xếp - bảo quản nội thất salon     
 Phân loại - sắp xếp - bảo quản máy móc thiết bị ngành tóc     
 Phân loại - sắp xếp - bảo quản dụng cụ làm tóc     

 Sơ cấp

 Lý thuyết

 Thực hành manocanh

 Sát hạch

 Test trên tóc mẫu

 Thực hiện trên người mẫu

 Chia tóc 
 
 Choàng khăn - các loại khăn, bạt
    
 Cạo viền gáy - phủi tóc     
 Phụ sơ cấp     

 Căn bản

 Lý thuyết

 Thực hành manocanh

 Sát hạch

 Test trên tóc mẫu

 Thực hiện trên người mẫu

 Gội căn bản     
 Rửa mặt - matxa mặt căn bản     
 Bấm huyệt đầu - cổ - gáy căn bản     
 Sấy khô căn bản     
 Sấy thẳng - cúp căn bản     
 Hấp tóc căn bản     
 Thao tác vào hoá chất ép / uốn căn bản      
 Uốn lạnh căn bản ( 3 bài uốn cổ điển )     
 Là tóc căn bản     
 Ép duỗi thẳng căn bản     
 Nhuộm căn bản     
 Sử dụng kéo - lược - tông đơ căn bản        
 Góc nâng tóc - Bắt chải kẹp cắt tóc căn bản        
 Cắt tóc lá căn bản ( 2 bài )     
 Cắt tóc bob căn bản ( 2 bài )     
 Cắt tóc tém căn bản ( 1 bài )     
 Cắt tóc nam căn bản kéo lược căn bản         
 Cắt tóc nam tông đơ căn bản         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Trang con (1): UỐN
Comments