+ CÂY UỐN XOĂN GIẢ


YouTube Video


Giá cho cây uốn nóng - máy tạo kiểu xoăn giả nhãn hiệu PRO KOREA:

  • Phi 22 - 24 - 28 = 500.000 vnd
  • Phi 32 - 38        = 550.000 vnd


YouTube VideoGiá cho cây tạo sóng 3 lõi = 550.000 vnd

Comments