TƯ VẤN CHỌN KHOÁ HỌC LÀM TÓC PHÙ HỢP

Lập kế hoạch chi tiết

Chọn khoá học theo trình độ

Khoá học tổng hợp

 • Tạo mẫu tóc nam nữ
  • Cơ bản [Khoá A1]
  • Nâng cao [Khoá B]
 • Tạo mẫu tóc nam nữ 
  • Toàn diện [Khoá AB]
 • Trọn gói tóc + trang điểm + bới cô dâu
  • Khoá AZ1

Khoá học bóc tách từng chuyên môn

 • Cắt tóc nam
  • Cơ bản [Khoá F1]
  • Nâng cao [Khoá F2]
 • Cắt tóc nữ
  • Cơ bản [Khoá F3]
  • Nâng cao [Khoá F4]
 • Cắt tóc nam + nữ toàn diện
  • Khoá F5
 • Uốn duỗi 
  • Uốn ép duỗi toàn diện [Khoá H]
  • Uốn setting [Khoá I]
 • Nhuộm
  • Nhuộm chuyên sâu [Khoá G]

 • Hoá chất
  • Uốn + Nhuộm chuyên sâu [Khoá G+I]

Khoá học bổ túc chuyên môn

 • Khoá học nối tóc
  • Khoá N
 • Khoá học sấy kiểu
  • Khoá S1
 • Khoá học gội + Sấy kiểu
  • Khoá S2

Chọn khoá học siêu tốc

Khoá học tổng hợp siêu tốc

 • Tạo mẫu tóc nam nữ căn bản siêu tốc
  • Khoá A2 ( 2 tháng )
 • Tạo mẫu tóc nữ toàn diện siêu tốc
  • Khoá BC1 ( 2,5 tháng )
 • Tạo mẫu tóc nam nữ toàn diện siêu tốc
  • Khoá BC2 ( 3 tháng )
 • Trọn gói tóc + trang điểm + bới cô dâu siêu tốc
  • Khoá AZ2 ( 4 tháng )

Khoá học ngắn ngày

 • Uốn duỗi toàn diện ( tối đa 15 ngày )
 • Uốn setting ( tối đa 7 ngày )
 • Nhuộm ( tối đa 7 ngày )
 • Hoá chất tổng hợp ( tối đa 15 ngày )
 • Nối ( 1 ngày )
 • Sấy kiểu ( 2 ngày )
 • Sấy gội ( 5 ngày )

Chọn khoá học theo học phí

Trang con (34): Xem Tất cả
Comments