UỐN LẠNH

TÓM TẮT HỆ THỐNG UỐN XOĂN LẠNH

Uốn xoăn lạnh còn gọi là uốn xoăn tay cổ điển

Thuốc uốn xoăn lạnh cho tóc châu Á chủ yếu sử dụng công thức: 

  • Thuốc 1: Chứa kiềm Alkaline để thẩm thấu qua biểu bì tóc cắt đứt các liên kết - phá vỡ cấu trúc sợi tóc
  • Ống trục cuốn + thời gian phát triển thuốc 1 + nhiệt độ phòng = giúp vặn tròn sợi tóc thành >1 vòng = hình thành dạng cấu trúc tóc mới
  • Thuốc 2: Chứa Acid để hàn gắn lại các liên kết và ngưng đọng quá trình phát triển xoăn hình thành cấu trúc mới