VIDEO FACEBOOK

CLIP TỔNG HỢP CÁC KIỂU TÓC DO MR.KUAN ( CHỦ TIỆM KORIGAMI ) THỰC HIỆN
______ TÓC TOMBOY

______ TÓC PIXIE
______ TÓC TOMBOY
______ TÓC TOMBOY TẨY NHUỘM
______ TÓC TOMBOY LỆCH
______ TÓC TOMBOY UNDERCUT GÁY MOI
_____ TÓC KAWAI ( TÉM NHẬT )
______ TÓC KAWAI TẨY NHUỘM
______ TÓC BOB KAWAI
_____ TÓC BOB KAWAI TẨY NHUỘM
_____ TÓC BOB QUỐC DÂN
_____ TÓC BOB TẨY NHUỘM
_____ TÓC LỬNG LAYER
_____ TÓC LỬNG LAYER TẨY NHUỘM
_____ TÓC DÀI LAYER (TÓC CHIẾC LÁ)
_____ TÓC LAYER HÀN QUỐC TẨY NHUỘM + SÓNG LƠI
_____ TÓC LAYER NHẬT BẢN ( KIỂU TÓC ĐUÔI CÁ )
_____ TÓC LAYER TẨY NHUỘM CÁC MÀU
_____ TÓC LAYER MULLET
_____ TÓC TÉM MULLET
______ TÓC MULLET
_____ TÓC MULLET TÉM NGẮN
_____ TÓC LỬNG MULLET
_____ TÓC MULLET UNDERCUT
_____ TÓC XÙ MÌ OMACHI
_____ TÓC NAM HÀN QUỐC TẨY NHUỘM
______ TÓC TÉM TOMBOY DÀNH CHO TUỔI TRUNG NIÊN
______ TẾT TÓC CORNRAW , BRAIDLOCK
______ TÓC KAWAI DÀNH CHO TUỔI TRUNG NIÊN
______ TÓC BOB DÀNH CHO TUỔI TRUNG NIÊN

Comments