UỐN TÓC XÙ MÌ TÔM

Những người con gái trót yêu phong cách thời trang du mục Di Gan hoang dã có lẽ khó có thể chối từ kiểu tóc xoăn xù mì như bạn Quyên Bùi nhé ...

Để thực hiện kiểu tóc này tốt nhất tóc nên dài qua vai nhé các bạn ... Tóc càng nguyên chất càng tốt vì nếu tẩy tóc rồi thì khi không bóp Gel tóc sẽ duỗi đơ ra ngay ... Tóc nguyên bản chưa tàn phá thì bóp gel sẽ có kiểu sóng nước nhỏ còn không dùng sản phẩm tạo kiểu thì tóc sẽ bung ra tự do giống như ca sỹ Đồng Lan nhé ...

Sau đây là những hình ảnh ghi lại quá trình biến hình của bạn Quyên từ tóc thẳng thành tóc xù mì tôm Di Gan nè

Bạn nào thích kiểu tóc này xin mời đến salon Korigami ( số 7 Trần Tế Xương, quận Ba Đình, Hà Nội nhé ... 0915804875 )

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN

 

UỐN TÓC XOĂN XÙ MÌ "DI GAN" HOANG DÃ GIỐNG CA SỸ ĐỒNG LAN
Chính các bạn bè của Quyên cũng ngạc nhiên và vô cùng thích thú khi nhìn cô nàng đổi kiểu tóc


Comments